Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/67401/
Yazdırılma Tarihi : 03 Aralık 2022 Cumartesi 18:31

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 ağustos 2022

Haber Tarihi : 10 Ağustos 2022 00:37
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın

Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

PROFESÖR, DOÇENT ve DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 6 (Altı) adet USB flash bellek

6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (Dört) adet USB flash bellek

7- Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınmalıdır.)

12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

13- (*) İngilizce Bölümü Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

İLANIN YAYIM TARİHİ: 10.08.2022

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.08.2022

BAŞVURU ADRESİ: Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO.29 Başiskele/KOCAELİ

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr

9260/1-1


Kaynak : Resmi Gazete