Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Piri Reis Üniversitesi, Öğretim Üyesi, ve Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Ağustos 2022 02:35, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2022 00:51
Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esaslan"nın ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

Tüm Adayların;

- Başvuru Dilekçesi (başvurulacak kadro ve bölüm belirtilmelidir.)(web sayfamızdan temin edilebilir)

- Bilgi Formu (web sayfamızdan temin edilebilir)

- YÖK Formatlı Özgeçmiş, bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,

- Transkript ile birlikte Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) (Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.)

- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) (Belgelerin kontrol kodlu ve barkotlu olması gerekmektedir.)

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.

- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi (Aranan Niteliklerde "tecrübe şartı" isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)

- KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni.

- KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ayrıca; Profesör ve Doçent kadroları için:

- Çalışma alanlarını da belirten bir dilekçe ile birlikte;

- Diğer Öğrenim belgeleri ile birlikte Doçentlik Belgesi,

- Yayın listesi,

- Bilimsel çalışma ve yayınları,

- Yayınlarına yapılan atıflar,

- Yönettiği doktora çalışmaları ile birlikte

Eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları, profesörlük için 6 takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 5 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ), doçentlik için 4'er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Dr. Öğretim Üyeliği için 4'er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) ilgili Fakülte Dekanlığına/ MYO Müdürlüğüne ilanın son başvuru tarihine kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

- Profesör kadrosuna başvuru yapacakların dilekçelerinde "Başlıca Araştırma Eseri" belirtilmelidir.

- Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını belgelemeleri gerekmektedir. [Araştırma Görevlileri için 100/65 (Senato kararı), diğer unvanlar için dil puanı en az 100/85 olmalı]

Not: Hukuk Fakültesi %100 Türkçe, Denizcilik Meslek Yüksekokulunun bazı programlarında %30 İngilizce eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Başvuru Yeri:

Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye / Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihi: İlanın Resmi Gazete'de yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir.

Son başvuru tarihi: İlanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden 15 gün sonradır.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlisi için Başvuru ve Sınav Takvimi: