Dış İşleri Bakanlığı Silahların kontrolü ve silahsızlanma işleri ile ilgili konularda görevlendirilmek üzere danışman alacak. (2001)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Dış İşleri Bakanlığı Silahların kontrolü ve silahsızlanma işleri ile ilgili konularda görevlendirilmek üzere danışman alacak. (2001)
I. GENEL BLGLER
Silahszlanma, silahlarn kontrol, kitle imha silahlar ve bunlar frlatma vastalarnn yaylmasnn nlenmesi, ihracat kontrol rejimleri, gven ve gven artrc nlemler ile AKKA (Avrupa'da Konvansiyonel Silahl Kuvvetler Antlamas) konularnda grevlendirilmek zere Dileri Bakanl'na

iki uzman danman alnacaktr.

Danmanlar, 4009 sayl Dileri Bakanl'nn Kurulu ve Grevleri hakkndaki Kanun'un 40'nc maddesinde yer alan Bakanln Merkez ve Yurtd tekilatnda zel uzmanlk gerektiren konularda grev yapan ve konularyla ilgili bilgi ve nitelikleri olan memurlardr.

II. ARANAN ARTLAR
1. 657 sayl Devlet memurlar Kanunu'nun 48. maddesinde kaytl artlan haiz olmak. 2. Uzmanlk

dalnda en az 7 yl fiilen alm olmak.

3. Uluslararas toplantlarda belirli bir gr tam ve yeterli bir ekilde anlatabilecek dzeyde ok iyi ngilizce bilmek. (ngilizceye ilaveten Franszca bilenler tercih edilecektir.)

4. Drt yllk yksek retim yapan elektrik, kimya, endstri, makine, bilgisayar veya elektronik mhendislii ile bunlara denklii YK tarafndan onayl yabanc eitim kurumlarndan veya harp

okullarndan mezun olmak.

5. Konusunda bilgi ve tecrbe sahibi olmak. (Yksek iisans veya doktora renimi yapm olmak tercih sebebi olacaktr.), 6. Erkek adaylar iin jrnuvazzaf askerlik hizmetini yapm veya ertelemi olmak

7. Dileri Bakanl memuru olmaya engel hali bulunmamak. (Bu hususta Bakanln takdiri esastr), 8. Yurtdnda grev alabileceini tam teekkll bir devlet hastanesinden alaca raporla belgelemek, (snav kazananlardan istenir), 9. 46 yandan gn almam olmak. (4 Aralk 1955 ve daha kk doumlular)

III. SINAV
Snav yazl ve szl olmak zere iki aamal olup, yazl eleme snavlar 5-6 Aralk 2001 tarihlerinde Dileri Bakanl Balgat Merkez binasnda aadaki program uyarnca yaplacaktr.

5 Aralk 2001 aramba gn:

Saat 10.00-13.00 Mesleki Snav (silahszlanma, silahlarn kontrol, yaylmann nlenmesi, gven ve gven artrc nlemler ile AKKA konularnda Trke sorular ve Yabanc dil kompozisyon)

Saat 15.00-18.00 Trke'den yabanc dile, yabanc dilden

Trke'ye eviri: 6 Aralk 2001 Perembe gn:

10.00-13.00 Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi, Temel Yurttalk Bilgisi, Trkiye ve Dnya Corafyas, Trk Kltr ve Medeniyetleri, Trke Kompozisyon ve Matematik

Snavlarda baarl olmak iin 100 zerinden en az 70 puan alnmas gereklidir. Yazl snavlarda baarl olanlar mlakata alnacaklardr. Mlakatn bir blm yabanc dilde yaplacaktr. Mlakat tarihleri ayrca duyurulacaktr.

Snava katlmak isteyen adaylarn aada kaytl belgelerle birlikte bavurularn en ge 28 Kasm 2001 mesai saati bitimine kadar ahsen yapmalar gerekmektedir. Posta yoluyla yaplan bavurular kabul edilmeyecektir.

stenen Belgeler:

1. Yksek renim diplomasnn noterden onayl rnei. (Yurtdnda renimini bitirenler iin YK tarafndan onaylanm denklik belgesi,

2. Uzmanlk dalnda daha nce altn gsterir belge.

3. Nfus hviyet czdan rnei, 4. ki adet fotoraf, 5. lk defa devlet memuru olarak atanacaklar iin geerli Devlet memurluu Snav (DMS) belgesi. (Halihazrda devlet memuru olanlar iin bu belgeye gerek duyulmamaktadr.)

IV. SINAV BAVURUSU VE LAVE BLG N MRACAAT ADRES

Dileri Bakanl Personel Dairesi Bakanl Balgat/Ankara

Tel: (312) 287 25 55 / 1406-1407