Isparta Uluborlu SYDF işçi alım ilanı (1 kişi)

İlan Giriş : 29 Nisan 2009 21:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Isparta Uluborlu SYDF işçi alım ilanı (1 kişi)

ISPARTA / ULUBORLU KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ 1 PERSONEL ALIMI İLANI

Uluborlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02.08.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ?Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar? ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 2008 yılı KPSS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 1 adet sözleşmeli eleman alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

İşin süresi:

İstenilen işgücü sayısı: 1(bir)

Meslek: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

Eğitim Durumu: 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.

Cinsiyet: Erkek/ Bayan

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1-Genel Şartlar

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesine belirtilen şartları taşımak.

c) Askerliğini yapmış olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl sağlığı ve vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

f) Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.

g) 30 yaşından büyük olmamak.

-ÖZEL ŞARTLAR

2008 yılı KPSS sınavına girmiş olmak ve bu sınavdan KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Milli Eğitim Bakanlığından onaylı160 saatlik Bilgisayar işletmenliği ve (operatörlüğü) sertifikasına sahip olmak.

İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak. (Mülakat öncesi uygulamalı olarak test edilecektir.02 Haziran 2009 günü saat 09.00 da başlayacaktır).

3- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Özgeçmiş

Diploma veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti.

Nüfus cüzdan tasdikli sureti.

2008 yılı KPSS sınav sonuç belgesi aslı.

Sabıka kaydı olmadığına dair savcılık belgesi.

2 adet vesikalık fotoğraf.

Askerlik terhis belgesi aslı veya sureti.

Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu( Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

Varsa iş deneyim belgeleri.

Yukarıda sayılan belgeler başvuru esnasında Uluborlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosuna elden veya taahhütlü mektupla 29.05.2009 Cuma günü saat 17.30?a kadar teslim edilecektir.

İstenilen şartları taşıyan adayların çokluğu halinde KPSS puan sırasına göre ilk 10(on) müracaatçı aday belirlenecek, bu adaylar 03 Haziran 2009 tarihinde mülakata çağrılarak sözlü sınav yapılacaktır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYULUR