Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 temmuz 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 05 Temmuz 2022 01:53
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi'1"' nin ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

Müracaat Edilecek Birime ilişkin Bilgiler

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

1- Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2)

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı

6- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı

7- Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunu atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir. (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)

8- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı

9- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)

Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD'ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.) Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık evrakı) olması gerekmektedir.

10- Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

11- Tecrübe Evrakı (ilanda tecrübe şartı olan kadrolar için)

12- Sertifika (ilanda sertifika şartı olan kadrolar için )

13- Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

NOT: Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar

1- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri ilandaki kadrolara müracaat edemezler.

2- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın "Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler" kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.

3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(1) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden "Yönergeler" başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden temin edilebilir.

7875/1-1