Basın İlan Kurumu işçi alım ilanı (16 kişi)

İlan Giriş : 26 Nisan 2009 11:18, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Basın İlan Kurumu işçi alım ilanı (16 kişi)

BASIN İLAN KURUMUNDAN:

SINAVLA İŞ KANUNUNA TABİ OLARAK KURUM MEVZUATI UYARINCA MERKEZ VE ŞUBELERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 8 MUHASEBE MEMURU, 5 İLAN MEMURU VE 3 POSTA-FATURA MEMURU ALINACAKTIR.

I- ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1-)GENEL ŞARTLAR

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Medeni haklara sahip bulunmak,

c) 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı?ndan Muhasebe memur adayları için KPSSP26 puan türünden; İlan Memur adayları için ?KPSSP3? puan türünden; Posta-Fatura memur adayları için ise ?KPSSP93? puan türünden 65 ve üzerinde puanı almış olmak.

d) Sınava müracaat tarihinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Kamu hizmetlerinde çalışma haklarından mahrum olmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

g) Yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak.

2)ÖZEL ŞARTLAR

a) Muhasebe Memur adayları: Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye veya Ekonomi bölümlerinden mezun olmak.

b) İlan Memur adayları: İletişim Fakültesi mezunu olmak.

c) Posta-Fatura Memur adayları: Ticaret Liselerinden mezun olmak kaydıyla üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olmak.

II- SINAV

Başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak, yapılacak sıralama sonucunda, Muhasebe memuru için ilk 40; İlan memuru için ilk 25; Posta-Fatura memuru için ilk 15 aday arasına (kontenjana giren son aday ile aynı puanı alan adaylar da dahil) girenler yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınavda en yüksek puanı alanlardan başlamak üzere ilk 18 kişi muhasebe memurluğu, 10 kişi ilan memurluğu, 5 kişi de Posta Fatura memurluğu için sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Adayların, yazılı ve sözlü puanlarının ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek başarı sıralamasına göre işe alınacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınavların tarihleri ve yerleri Kurumumuz internet sitesinde (www.bik.gov.tr) daha sonra duyurulacak, ancak, sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylara ayrıca yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

III- BAŞVURU

Başvurular, 11 Mayıs 2009 tarihi saat 17.30?a kadar Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Işık Sokak No:12 Sultanahmet-İSTANBUL adresine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

IV-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a-Nüfus cüzdan fotokopisi,

b-Öğrenim belgesi,

c-KPSS-2008 sınav sonuç belgesi,

d-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,