Dış İşleri Bakanlığı Sınavla Sözleşmeli İnsan Hakları Uzman Hukukçu Alacak (2001)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Dış İşleri Bakanlığı Sınavla Sözleşmeli İnsan Hakları Uzman Hukukçu Alacak (2001)
Dileri Bakanl Merkez Tekilatnda, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayl Bakanlar Kurulu Karan hkmleri erevesinde ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 4/B maddesine gre szleme ile altrlmak zere snavla "nsan Haklan Uzman Hukuku" alnacaktr. Snava ngilizce ve/veya Franszca'ya
-Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nezdinde lkemiz ile ilgili davalarn hazrlk aamasndaki almalar yrtebilecek, dava seyrini takip edebilecek, yazl ve szl savunma yapabilecek,
-insan haklarnn korunmasna ynelik faaliyetlerde bulunan dier uluslararas kurulular bnyesinde srdrlen almalar ve yurtdnda muhtelif lkelerde bu alandaki giriim ve gelimeleri izleyip, hukuki mtalaa hazrlayabilecek
dzeyde vakf, lisans diplomas sahipleri girebilirler, (Adaylarn snava girmeye ehil olup olmadklar konusunda Bakanln takdiri esastr.)
Uzmanlar, Avrupa insan Haklar Mahkemesine yaplan bireysel ve devlet bavurularn ve insan haklar alanndaki giriim ve gelimeleri izlemek amacyla Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilciliimiz ile ilgili dier Temsilciliklerimizin hukuk birimlerinde geici ve ihtiya duyulmas halinde dnemsel olarak grevlendirilebileceklerdir.
Adaylar yukarda belirtilen nitelikler asndan yazl ve szl snava tabi tutulacaklardr. Greve alnmalar uygun grlecek uzmanlar ile hizmet szlemesi akdedilecektir. Szleme kadro durumu elverdii lde her mali ylbanda yenilenecektir.
Adaylarda Aranan Nitelikler:
- 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu'nun 48. maddesinde genel koullara sahip olmak,
- Yazl snavn yaplaca tarih itibariyle 41 yandan gn almam (10.12,1961 tarihinden sonra domu) olmak,
- Erkek adaylarn askerliini yapm olmak,
- Dileri Bakanl personeli olmaya engel bir durumu bulunmamak (Bu konuda Bakanln takdiri esastr.)
Snav Konular:
A) Yazl Snav 10 Aralk 2001 Pazartesi gn saat 09.30'da yaplacaktr.
Sabah:
-Trke'den yabanc dile eviri
-Yabanc dilden Trke'ye eviri
.leden sonra;
-Trke kompozisyon
-Yabanc dilde kompozisyon
Adaylarn greve yatknlklarn saptamak zere yaplacak olan szl snava yazl snavda baarl olanlar alnacaktr. Szl snav 14 Aralk 2001 Cuma Gn saat 09.30'da balayacaktr. Snav Bakanlk merkez binasnda (Balgat) yaplacaktr. Szl snav aadaki konulan kapsamaktadr:
Uluslararas nsan Haklan Hukuku ,
Avrupa insan Haklan Hukuku (Avrupa nsan Haklan Szlemesi hkmleri, Avrupa nsan Haklan Mahkemesi karar ve itihatlar)
Anayasa Hukuku
Ceza Hukuku
Ceza Muhakemesi Usul Hukuku
dare Hukuku ve dari Yarglama Hukuku
Devletler Genel Hukuku ve Devletler zel Hukuku
Hukuk terminolojisi
Genel kltr
Bavuru
Yukarda belirtilen nitelikleri tayan adaylarn T.C. Dileri Bakanl Personel Dairesi
Bakanl Hizmetler ubesinden (209 no'lu oda) temin edecekleri Talep Formu'nu
doldurarak mezuniyet belgesinin asl veya tasdikli fotokopisi, tecrbe, formasyon, lisansst
alma ve ihtisasa ilikin belge veya belgelerin asl veya tasdikli fotokopileri, nfus
czdannn asl ve fotokopisi, 2 adet vesikalk fotoraf ve ksa zgemileri ile birlikte
6 Aralk 2001 Perembe gn mesai bitimine kadar ahsen bavurmalar gerekmektedir
Posta ile bavuru kabul edilmeyecektir.
Snavlar sonucunda baar gsteren adaylardan ayrca tamamlayc bilgi ve belgeler istenecektir.
Snav konularyla ilgili olarak (0312) 284 05 57 veya (0312) 284 19 07/113 numaral
telefonlardan bilgi alnabilir.