Merkez Bankası Sözleşmeli Kadın İnceleme ve Sayım Memuru ile Erkek Atelye Elemanı Alım İlanı

İlan Giriş : 13 Aralık 2003 00:55, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Merkez Bankası Sözleşmeli Kadın İnceleme ve Sayım Memuru ile Erkek Atelye Elemanı Alım İlanı

Merkez Bankas Szlemeli Kadn nceleme ve Saym Memuru ile Erkek Atelye Eleman Alm lan

TRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI BANKNOT MATBAASI GENEL MDRL?NE SZLEMEL KADIN NCELEME VE SAYIM MEMURU LE ERKEK ATELYE ELEMANI ALINACAKTIR.

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Banknot Matbaas Genel Mdrlnde banknot ve dier kymetli evrakn am, tarama, saym, inceleme ve tasnifi ilerinde altrlmak zere snavla Szlemeli kadn nceleme ve Saym Memuru ile teknik hizmetlerde yardmc eleman olarak altrlmak zere Szlemeli erkek Atelye Eleman alnacaktr.

1-SZLEMEL KADIN NCELEME VE SAYIM MEMURU OLARAK ALINACAK ADAYLARDA ARANAN KOULLAR
a) Kz Meslek Liselerinin Resim, Muhasebe ve Bilgisayar blmlerinden mezun olmak,

b) Son bavuru tarihi itibariyle 18 yandan kk 22 yandan byk olmamak, (19.12.1981 ve daha sonra doanlar)

c) Beden veya akl hastal veya beden sakatl ile zrl bulunmamak,

d) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Memurlar Ynetmeliinin 10.maddesinde yazl dier koullar tamak,

2-SZLEMEL ERKEK ATELYE ELEMANLARINDA ARANAN KOULLAR
a) lkretim Okulu veya Ortaokulu bitirmi ve tesviye, tesisat, metal, yapclk-boya ve matbaaclk konularnda raklk eitimi alm olmak,

b) Son bavuru tarihi itibariyle 25 yandan byk olmamak, (19.12.1978 ve daha sonra doanlar)

c) Askerlik grevini yapm olmak,

d) Beden veya akl hastal veya beden sakatl ile zrl bulunmamak,

e) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Memurlar Ynetmeliinin 10.maddesinde yazl dier koullar tamak,

3-SINAVLAR
Aranan koullar tayan adaylar ncelikle Ankarada genel yetenek snavna bu snavda baarl olanlar szl snav-mlakata tabi tutulacaklardr.

Snav yer ve tarihleri adaylara ayrca bildirilecektir.

4-BAVURU
Aday Olmak steyenlerin;
a) Nfus Hviyet Czdannn asl ile birlikte bir fotokopisini,

b) Askerlik terhis belgesi ve raklk belgesinin asllar ile birlikte birer fotokopilerini, (Erkek Atelye Elemanlar iin)

c) renim belgesinin asl ile birlikte bir fotokopisini,

d) 4,5 x 6 cm. boyutunda iki fotoraf,

e) Grme kusuru veya renk krl bulunmadn gsterir raporu, (Kadn nceleme ve Saym Memurlar iin)

en ge 19 Aralk 2003 gn alma saati sonuna kadar aada belirtilen adrese bizzat vermeleri gerekmektedir.

Posta ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir.

ADRES:
T.C.MERKEZ BANKASI
dare Merkezi
Personel Ynetimi Mdrl
stiklal Cad.No.10
Ulus/ANKARA