İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.

Kaynak : halkbank
İlan Giriş : 10 Mayıs 2022 10:10, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2022 13:25
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak
Bankamızda istihdam edilmek üzere Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Halkbank Personel Alım İlanı

Bankamızda istihdam edilmek üzere Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri : 06 Mayıs 2022 - 27 Mayıs 2022

Sınav Tarihi : 25 Haziran 2022

Bankamızda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanda personel alımı yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1993 ve sonrası, 01.01.2004 öncesi doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin; aşağıdaki Tablo'da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden 15 Ağustos 2022 itibarıyla mezun olmak veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Aralık 2022 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak,

ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

SINAVA BAŞVURU

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 150 (Yüzelli) TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır. Sınav ücretini yatırdıktan 1 saat sonra sınav başvurusu yapılabilir. Ancak kredi/banka kartıyla yapılacak ödemeler başvuru esnasında gerçekleştirilebilir.

Sınav ücret ödemeleri, 06 Mayıs 2022 Cuma günü saat 09.00'dan, 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar, sınav başvurusu esnasında https://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Bankamız gişe ve internet şube kanalları üzerinden gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır.

Sınav başvuruları, 06 Mayıs 2022 - 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://sinav.yildiz.edu.tr/ halkbank adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 13 Haziran 2022 - 25 Haziran 2022 tarihleri arasında https://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank adresinden "T.C. Kimlik Numarası" ve "Aday Şifresi" girerek alabileceklerdir.

Sınav aşaması; 25 Haziran 2022 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon illerinde Halkbank'ın ilan edeceği lokasyonlarda gerçekleştirilecektir. Aday başvuruları yeterli sayıya ulaşmadığı takdirde veya illere ayrılan kontenjanın üstünde başvuru olması halinde Banka, adayları belirlediği uygun sınav merkezlerine davet etme hakkını saklı tutar.

Adaylar sınava girebilmek için, "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlilik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

>img src="/common/job/advert/documents/65670/h4.jpg">

Sınav, Alan Bilgisi, Genel Yetenek ve Yabancı Dil bölümlerinden oluşacak olup sınavda başarılı olan adaylar için Kişilik Envanteri ayrıca uygulanacaktır.

Alan Bilgisi Testi :

Algoritma ve Veri Yapıları, Prosedürel Programlama Dilleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve SQL Dili, Nesne Yönelimli Programlama, Ön Yüz Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği ve SOLID Prensipleri konularından oluşacaktır.

Yabancı Dil Testi :

İngilizce

Genel Yetenek (Sayısal) Testi:

Tüm dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılan, iş ortamına özel olarak geliştirilmiş ölçme ve değerlendirme aracıdır. Test, mantık yürütme, problem çözme ve eleştirel düşünme sorularından oluşmaktadır.

Kişilik Envanteri:

Adayların karakteristik özelliklerinin ve temel yetkinliklerinin; ayrıca pozisyona uyumlarının belirlenmesi için kullanılan kişilik ve yetkinlik değerlendirme aracıdır.

BT Uzman Yardımcısı adaylarından; Sınav başarı puanına göre ilk (600) aday,

Kişilik Envanteri uygulaması ve mülakata girmeye hak kazanacak8r.

Banka, sınav şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

. Yazılı sınav sorularına itiraz, 25 Haziran - 27 Haziran 2022 tarihlerinde saat 16:00'a kadar, üniversitenin ilan edeceği e-posta ve/veya web adresini kullanarak Üniversite'ye yapılabilir.

. Yazılı sınav sonucu https://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinav.yildiz.edu.tr/ halkbank adresi üzerinden ya da [email protected] e-posta adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde saat 16:00'a kadar Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME