Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Nisan 2022 02:00, Son Güncelleme : 15 Nisan 2022 02:03
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarım, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 5 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 3 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 3 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına, İletişim Fakültesi için de Personel Daire Başkanlığı'na, başvurmaları duyurulur.

(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

Aranan Nitelikler:

(a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.

(b) 1. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreç ile Erken Cumhuriyet Dönemi üzerine uzmanlaşmış olmak ve bu konular üzerine en az ikisi SSCI/AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış en az dört başlıca yayını olmak.

(c) Biyoinformatik Veri Analitiği, Sezgisel Optimizasyon ve Yüksek Başarımlı Hesaplama konularında yayınları olmak.

(d) Doktorasını anadili İngilizce olan bir ülkede ve sinema araştırmaları alanında yapmış olmak. Sinema araştırmaları kapsamına giren konularda ve "Türkiye Sineması" üzerine yayın yapmış olmak. Yurtiçinde veya yurtdışında öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kuramlarında alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesi olmak. Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema, Film Tasarımı bölümlerinden birinden lisans derecesi olmak.

(e) Yabancı dilde yazma becerisinin öğretimi, İngilizce dışındaki yabancı dillerin öğretiminde yazma becerisi öğretimi, Yabancı dil yazma öğretmeni eğitimi ve yabancı dil öğretmeni eğitimi alanında yayınları olmak.

(f) Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Fen Eğitimi alanında bilimsel çalışmalarını (SSCI) yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.

g) İnşaat mühendisliği alanında lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Fiziksel, teorik, sayısal, amprik modelleme, mikro ve makro zemin mekaniği konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

(h) Elektromanyetik ve anten teknolojileri alanında uzman olmak. Giyilebilir ve implant edilebilir teknolojiler üzerine yayınları olmak.

(ı) Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi konularında SCIE kapsamında taranan dergilerde yayınları olmak. İngilizce ders verme tecrübesi olmak. Bilimsel çalışmalarını son 5 yıl içindeki yayınları ile kanıtlamış olmak. 4332/1-1