Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabulucu Seçim İlanı (2002)

İlan Giriş : 15 Nisan 2003 00:00, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabulucu Seçim İlanı (2002)
2822 sayl Toplu Szlemesi, Grev ve Lokavt Kanununun 59 ve 65 inci maddeleri gerei karlan Hakeme ve Resmi Arabulucuya Bavurma Tzne gre aada belirtilen blgelerimizdeki toplu i szlemesi uyumazlklarnda grevlendirilmek zere Seici Kurul tarafndan resmi arabulucular seilecektir.

A - STEKLLERDE ARANILACAK NTELKLER:

a) Trk vatanda olmak,

b) Medeni ve siyasi haklar tam olarak kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin A-5 inci fkrasnda ngrlen genel koullar tamak,

d) Siyasi partilerin organlarnda grevli olmamak,

e) Sendika ubesi, sendika ve konfederasyonlarda herhangi bir suretle grevli bulunmamak,

f) Kamu kurum ve kurulularnda grevli bulunmamak, (Yksek retim Kanunu hkmleri sakldr.)

g) Hukuk, sosyal politika, endstri ilikileri, iktisat ve iletme renimi yaplan en az drt yllk bir yksek retim kurumunu bitirmi ve ii-iveren ilikileri alannda en az 5 yl alm olmak veya dier yksek retim kurumlarn bitirmi ve kamu kurum ve kurulularnda en az 10 yl i hukukuyla ilgili grevlerde alm olmak.

B - STENLEN BELGELER :
1 - Bavuru formu (Blge mdrlklerinden salanabilir),
2 - Noterden tasdikli nfus kayt rnei,
3 - Noterden tasdikli diploma rnei,
4 - Hizmet belgesi (A/g maddesi uyarnca-tasdikli),
5 - Cumhuriyet Basavclndan alnacak sabkaszlk belgesi,
6 - 4 adet vesikalk fotoraf,

Resmi arabulucular, istekleri de gz nnde bulundurularak blge Mdrl grev alanlarndan en ok iki blgede grevlendirilir. htiya halinde, en yakn blge mdrl grev alan iin bavuranlardan nc blge iin de grevlendirme yaplabilir. Ancak, istek olmayan blge mdrlklerine bavuranlar arasndan Seici Kurulca grevlendirme yaplr.

D - MRACAAT:
Yukardaki artlar tayan isteklilerin, belirtilen belgeleri, bu ilann Resmi Gazetede yaymland tarihi takip eden 20 inci gnn mesai saati sonuna kadar alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl alma Genel Mdrl Resmi Arabuluculuk Daire Bakanlnda (smet nn Bulvar No: 42 06520 Emek-ANKARA) olacak ekilde gndermeleri gerekmektedir.

Grev sreleri 31/12/2002 tarihinde sona erecek olan ve yeniden grev almak isteyen resmi arabulucularn ise, mracaat sresi iinde Cumhuriyet Basavclndan alnacak sabkaszlk belgesi ve 4 adet fotoraf ile bavuru formunu gndermeleri yeterli olacaktr.

Eksik belgeliler ile postada gecikmi bavurular deerlendirmeye alnmayacaktr.

Hakeme ve Resmi Arabulucuya Bavurma Tznn 27 inci maddesine gre ilan olunur.

EK : Bavuru Formu rnei.
Bavuru Formu 30/10/2002 tarihli Resmi Gazatede yer almaktadr.

Blge : Kapsad ller : Resmi Arabulucu Says :
1-Adana (Adana, Hatay, Mersin,Osmaniye) 7
2-Ankara (Ankara, ankr, Kastamonu, Krkkale). 15
3-Antalya (Antalya, Burdur, Isparta) 5
4-Aydn (Aydn, Denizli, Mula) 5
5-Bursa (Bursa, Balkesir, anakkale) 7
6-Diyarbakr (Diyarbakr, Batman, Mardin, Siirt, rnak) 5
7-Edirne (Edirne, Tekirda, Krklareli) 5
8-Elaz (Elaz, Bingl, Mu, Tunceli) 5
9-Erzurum (Erzurum, Ar, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Idr ,Kars) 5
10-Eskiehir (Eskiehir, Bilecik) 5
11-Gaziantep (Gaziantep, K.Mara, .Urfa, Kilis) 5
12-stanbul ( stanbul, Yalova) 25
13-zmir ( zmir, Manisa, Uak) 10
14-Kayseri (Kayseri, Krehir, Nevehir, Yozgat, Tokat, Sivas) 5
15-Kocaeli (Kocaeli, Bolu, Sakarya Dzce) 8
16-Konya (Konya, Aksaray, Karaman, Nide) 5
17-Ktahya (Ktahya, Afyon) 5
18-Malatya (Malatya, Adyaman) 5
19-Samsun (Samsun, Amasya, orum, Ordu, Sinop) 5
20-Trabzon (Trabzon, Artvin, Giresun, Gmhane, Rize) 5
21-Van (Van, Bitlis, Hakkari) 5
22-Zonguldak (Zonguldak, Bartn, Karabk) 5