Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı Alacak. Başvurular 10 ila 21 ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Aralık 2021 03:07, Son Güncelleme : 15 Aralık 2021 03:12
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı Alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) görev yapmak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 ila 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

GRUP NUMARASI: 1

ÖĞRENİM DALI: Hukuk

SAYISI: 3

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP4

GRUP NUMARASI: 2

ÖĞRENİM DALI: Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

SAYISI: 3

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP29

GRUP NUMARASI: 3

ÖĞRENİM DALI: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

SAYISI: 3

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 4

ÖĞRENİM DALI: Jeoloji Mühendisliği

SAYISI: 2

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 5

ÖĞRENİM DALI: Çevre Mühendisliği

SAYISI: 2

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 6

ÖĞRENİM DALI: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği SAYISI: 2

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 7

ÖĞRENİM DALI: Makina Mühendisliği

SAYISI: 2

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 8

ÖĞRENİM DALI: Maden Mühendisliği

SAYISI: 1

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 9

ÖĞRENİM DALI: Endüstri Mühendisliği

SAYISI: 1

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 10

ÖĞRENİM DALI: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

SAYISI: 1

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP34

- Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.

- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, tabloda belirtilen puan türlerinden 70 veya üzeri puan almış olmak,

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1987 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar)

- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

III- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

-Adaylar; giriş sınavı başvurularım e-Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımızın https://enerji.gov.tr/kurumsal-insan-kaynaklari-kariyer-kapisi adresinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

- Başvurular 10.01.2022 tarihinde saat: 9.30'da başlayıp 21.01.2022 tarihinde saat: 17.30'da sona erecektir.

- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.

- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

- Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir.

- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV- SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavı, 21.03.2022 - 01.04.2022 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 9. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "https://www.enerji.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

V- ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

- Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

- Adayların, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformuna başvuru esnasında e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.

- Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

VI - SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME

- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

- Sözlü sınav adayların;

a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı,

yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

- Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın "https://www.enerji.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

IX- İTİRAZ

- Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan giriş sınavına alınacakların listelerine, isim listesinin ilanından itibaren beş iş günü içinde,

- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar ise sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

X- BİLGİ ALMA

Adaylar, giriş sınavı ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 212 64 20 / 6130- 6913-6915-6916

İlan olunur. 12299/1-1

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.