İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

09/01/2009 09:30:00
Yazdır

İ L A N

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI?NDAN

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ADAY ZABITA MEMURU ALINACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13, 14 ve 15. maddelerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen Zabıta Memuru kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu
GİH Zabıta Memuru 10 10 60 KPSSP94 Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak
GİH Zabıta Memuru 10 3 60 KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak
GİH Zabıta Memuru 10 6 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi, Uluslar arası İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak,
GİH Zabıta Memuru 10 3 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ? Elektronik, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmak,

Toplam: 22 adet Zabıta Memuru

ARANAN ŞARTLAR

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olmak.

5- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2007 veya 2008 sınavlarına girmiş, Lisans Mezunları (KPSS P3) sınavından 60 ve üzeri, Önlisans Mezunları (KPSS P93) sınavından 60 ve üzeri, Lise ve Dengi Okul Mezunları ise (KPSS P94) sınavından 60 ve üzeri puanı almış olmak gerekir

6-Yukarıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lise veya Lise Dengi Meslek okulu mezunu, 2 yıllık Yüksek Okul mezunu veya 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir)

7-Zabıta Yönetmeliği?nin 13.maddesinin (b) fıkrasına belirtilen ?Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.? şartlarına uygun olmak. Boy ve kilo ölçümü müracaat sırasında Belediyemiz görevlileri tarafından yapılacaktır. Boy ve kilosu uygun olmayan adayların müracaat evrakı kabul edilmeyecektir.

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan. Tecilli veya askerliğini yapmış olmak. (Erkek adaylar için)

9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,

10-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak.

11 -Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.pendik.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi,

3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti müracaat formuna yapıştırılacak.)

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya internet çıktısı.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru süresi 08.01.2009 perşembe günü sabah (saat: 08.00)? de başlayacak ve 09.01.2009 Cuma günü mesai bitiminde (Saat: 16.30)? de sona erecektir. Başvurular; Pendik Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Başvuru Masasına şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MÜLAKAT KONULARI

?Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

?Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

?Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

?Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

?Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME,,

1- Sınav sözlü olarak yapılacaktır

2- Memuriyete girişe esas teşkil edecek başarı notu; sözlü sınav puanının %50?si ile KPSS puanının %50?si esas alınmak suretiyle belirlenir. Başarılı olabilmek için sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır.

3-En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır,

4- Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

5- Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

5- Belirtilen kategorilerde kurumun ihtiyacı olan nitelikte sözlü mülakat sonucu yeterli puanı alamayanların yerine diğer kategorilerden sözlü sınavdan yeterli puan alanlar yerleştirilir.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü Sınav; Pendik Belediye Başkanlığının Zabıta Ek binasının 4. katındaki yemekhanesinde 15.01.2009 Perşembe günü ve 16.01.2009 Cuma günü saat 08.00-16.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Sözlü Sınava çağrılan adayların sınav yeri ve sınav giriş kartları beyan ettikleri yazışma adreslerine posta yolu ile gönderilecektir. Sınav giriş kartı ellerine ulaşmayan adaylar sınav giriş kartlarını sınav yeri olarak belirtilen adresten sınav tarihinden önce 13.01.2009-14.01.2009 tarihlerinde 08.00/16.30 saatleri arasında alabilirler. Sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav sonuçları (www.pendik.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Bu ilan 27,010 defa okundu. 48 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?