Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı

Eklenme : 16 Kasım 2021 10:56
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
BİLİŞİM ALANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır.

Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar

Bilişim alanında görev yapan çalışanlar;
. Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlarlar,
. Bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarını ve bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlarlar,
. Finansal sistem için kritik öneme sahip olan ödeme sistemleri, rezerv yönetimi ve piyasalar veri dağıtım sistemi gibi uygulamalar geliştirirler,
. Bankanın veri odaklı karar alma süreçleri için ihtiyaç duyulan yoğun veri alışverişini desteklemek üzere büyük veri teknolojileri, analiz altyapıları ve veri paylaşım servislerini sunarlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (40 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Kadrolu
Çalışma Yeri: Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (İstanbul ve Ankara)

İşe Alım Süreci
1. Başvuru Koşulları (16 Kasım-13 Aralık 2021)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
- 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.
- 01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
- En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarinin bilgisayar mühendisligi, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisligi, elektronik ve haberlesme mühendisligi, yazılım mühendisliği, bilisim sistemleri mühendisligi, endüstri mühendisligi, isletme mühendisligi programlarinda lisans egitimini tamamlamis olmak.
- 01.01.2018 tarihinden sonra yapilan Yabanci Dil Bilgisi Seviye Tespit Sinavi (YDS) veya Elektronik Yabanci Dil Sinavindan (e-YDS) en az 70 Ingilizce puani veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sinavindan en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sinavindan (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sinavindan (CPE) C ve üzeri almis olmak.

2. Genel Yetenek Sinavi (25-26 Aralik 2021)
Genel yetenek sinavi test yöntemiyle yapilacaktir. Genel yetenek sinav puanina göre yapilacak olan siralama sonucunda ilk 480 aday (son adayla ayni puani alan adaylar da dahil) yazili meslek sinavina çagrilacaktir.

3. Yazili Meslek Sinavi (08-09 Ocak 2022)
Yazili meslek sinavi klasik yöntemle yapilacaktir.
Sinav, asagidaki konularin her birinden birer soru olmak üzere toplam on iki sorudan olusacaktir. Adaylarin ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak sorularin her birinin agirligi %10, seçmeli sorularin her birinin agirligi ise %25 olacaktir.
Ortak Konu Basliklari (Agirlik %50)
. Isletim Sistemleri . Veri Yapilari ve Algoritmalar . Sistem Gelistirme ve Modelleme . Veri Tabani Sistemleri
. SQL Sorgulama

Seçmeli Konu Basliklari (Agirlik %50)
. Yazilim Gelistirme . Siber Güvenlik
. Bilgisayar Aglari ve Sistem Yönetimi . Büyük Veri, Dagitik Veri Isleme Analizi . Veri Mühendisligi
. Makine Ögrenmesi . Konteyner Tabanli Sanallastirma
Yazili meslek sinavi 50 puan ve üzerinde olan ilk 160 aday (son adayla ayni puani alan adaylar da dahil) komisyon mülakatina çagrilacaktir.

4. Kisilik ve Yetkinlik Testleri (18-20 Ocak 2022)
Komisyon mülakati öncesinde adaylara kisilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktir.

5. Komisyon Mülakatı (31 Ocak-11 Şubat 2022)
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması halinde, yerlerine atama yapılabilmesini teminen, mülakat puanı 70 puanın üstünde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 10 aday 01.07.2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri
Başvurular, 16.11.2021 tarihinden 13.12.2021 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Fotoğraf
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
- Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
- Özgeçmiş

Bilgilendirme
Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yasaklı olmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA ARAŞTIRMACI OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırmacı kadrosuna alım yapacaktır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Araştırmacı unvanında görev yapan çalışanlar;
- Fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrara katkı verme amacıyla yeni araçlar geliştirir ve uygulamaya koyarlar,
- Küresel eğilimleri ve ülke ekonomisinin yapısını dikkate alarak yapısal unsurlar ve finansal istikrar gibi para politikasına katkı sağlayan konuları içerecek şekilde araştırmalar yaparlar,
- Büyük veri ve yeni nesil analitik araçlarla tahmin modellerini güçlendirerek karar süreçlerine katkı sağlarlar.
Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının parçası olarak görev yapan Araştırmacılar, tecrübeli ekonomistlerle çalışarak politika analizlerine kritik destek sağlamakta, kariyer yolunun ilerleyen aşamalarında ise Yardımcı Ekonomist, Ekonomist ve Kıdemli Ekonomist olarak görev almaktadırlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Araştırmacı (25 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi (İstanbul)

İşe Alım Süreci
1. Başvuru Koşulları (16 Kasım-13 Aralık 2021)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
- 01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.
- En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, işletme mühendisliği, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans, finansal matematik, ekonometri alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
- 01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
- 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 96 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) A veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

2. Genel Yetenek Sınavı (18-19 Aralık 2021)
Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 300 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. Yazılı Meslek Sınavı (25-26 Aralık 2021)
Yazılı meslek sınavı Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi Anlatım alanlarından dört oturumda klasik yöntemle yapılacaktır.
Yazılı İktisadi Anlatım sınavında, adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme, mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet ve yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir.
Mikroekonomi, Makroekonomi ve Ekonometri alanlarının her birinden 100 üzerinden en az 50 puan almak koşuluyla dört alan ortalaması 50 puan ve üzerinde olan ilk 100 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (04-06 Ocak 2022)
Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Vaka Çalışması (10-14 Ocak 2022)
Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara vaka çalışması (case study) uygulaması yapılacaktır.

6. Komisyon Mülakatı (17-28 Ocak 2022)
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması halinde, yerlerine atama yapılabilmesini teminen, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 7 aday 01.06.2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru İşlemleri
Başvurular, 16.11.2021 tarihinden 13.12.2021 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Fotoğraf
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
- Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
- Özgeçmiş

Bilgilendirme
Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yasaklı olmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.