İçişleri Bakanlığı 10 dernekler denetçi yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Kasım 2021 02:42, Son Güncelleme : 13 Kasım 2021 02:50
İçişleri Bakanlığı 10 dernekler denetçi yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (sözlü)sınavm yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),

4- Görev Yapılmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuş olmak,

5- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23" puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

B) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1- Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir.

2- Başvurular 22 Kasım 2021 tarihinde saat:9:30'da başlayıp 26 Kasım 2021 tarihinde saat: 17:30'da sona erecektir.

3- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

4- Giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir... " ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

7- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.

8- Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu İptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.

9- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

10- Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

11- Başvurularım başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir.

12- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

13- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş (sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" bölümünden de yapılabilecektir. Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformuna başvuru esnasında e- Devlet üzerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır.

Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Sınavın yapıldığı dönem itibarıyla geçerliliği bulunan KPSSP23 puan türü ve sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren adaylar, giriş (sözlü) sınava alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylarda giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.

2- Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin günlü katılım bilgileri Bakanlığımız https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde adayların bilgisine sunulacak olup, adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

3- Adaylar, giriş (sözlü) sınavı ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir.

4- Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarım taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş (sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

D) İTİRAZ

KPSSP23 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 01-03 Aralık 2021 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında,

Kesin olmayan giriş (sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş (sözlü) sınavında adaylar, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş (sözlü) sınav notunu teşkil eder. Giriş (sözlü) sınavında başarılı olabilmek için aday notunun 70'den aşağı olmaması gerekir.

Giriş (sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere sözlü sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Adaylar Bakanlığımızın https://www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden bilgilendirilecektir.

Giriş (sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, kesinleşmiş giriş (sözlü) sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

KPSSP23 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre giriş (sözlü) sınavına alınacaktır. Giriş (sözlü) sınavında adaylar, kendi mesleki alanlarına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. Sözlü sınavda herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Kesin başarı puanı sözlü sınavda alınan nottur. İlan edilen kadro sayısının üzerinde yetmiş veya daha üzeri puan almış olanlar için giriş (sözlü) sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER

Giriş (sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

2-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kumullarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi,

3-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https: //www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin "Personel Kimlik Kartı" sekmesinin "Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları" bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde CD ortamında fotoğraf,

4- Kariyer Kapısı- Kamu İşle Alım Platformu üzerinden alınacak "Başvuru Bilgileri" çıktısı,

5-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve imzalanacak "Mal Bildirim Formu", "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu" ve "Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu"nu Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

6- Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 11054/1-1