Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

02/01/2009 10:26:00
Yazdır

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Ön Değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi: 19 Ocak 2009

Giriş Sınav Tarihi : 26 Ocak 2009

Sonuç Açıklama Tarihi : 29 Ocak 2009

Genel şartlar (Tüm Unvanlar için)

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES?den en az 70 puan almış olmak gerekir.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :

a) Yukarıda tüm unvanlar için belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

b) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 (on) yıl tecrübeli olmak,

c) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Lisans Mezuniyet Belgesi,

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği,

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

- Tecrübe Belgesi

Başvuru Yeri ve Süresi:

Son başvuru tarihi 14.01.2009 olup, müracaat edecek adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyaları ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-

  jeodezi ve Fotogrametri lisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve Yapı Eğitimi alanında Yüksek Lisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Fakültelerin İstatistik Bölümü mezunu ve Uygulamalı İstatistik alanında Yüksek Lisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Fakültelerin Kamu Yönetimi mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Fakültelerin Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Lisans mezunu ve Turizm İşletmeciliği alanında Yüksek Lisanslı olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  İnşaat Mühendisliği veya Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak (Havza Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere) Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye Bölümlerinden mezun olmak (Çarşamba Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere) Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Fakültelerin Bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Fakültelerin Kamu Yönetimi Lisans mezunu ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek lisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans mezunu ve Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Optisyenlik Bölümü için, Fakültelerin İşletme Bölümü Lisans mezunu ve Optisyenlik önlisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Hemşirelik Yüksekokulu Lisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  İşitme Engelliler Öğretmenliği lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Eğitimi,Çocuk Gelişimi, Zihinsel Engelliler, İşitme Engelliler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunları Öğretim Görevlisi 2 14 Ocak 2009

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Ön Değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi: 19 Ocak 2009

Giriş Sınav Tarihi : 26 Ocak 2009

Sonuç Açıklama Tarihi : 29 Ocak 2009

Genel şartlar (Tüm Unvanlar için)

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)ALES?den atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan en az 70 puan almış olmak gerekir.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :

a) Yukarıda tüm unvanlar için belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

c) 100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak. (4?lük not sisteminin 100?lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm eşdeğerlik tablosu esas alınacaktır)

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Lisans Mezuniyet Belgesi,

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği,

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

Başvuru Yeri ve Süresi:

Son başvuru tarihi 14.01.2009 olup, müracaat edecek adayların ilgili birimlere ŞAHSEN veya POSTA ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyaları ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Ziraat Fakültesi mezunu ve Bitki Koruma alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Fakültelerin Resim-İş Eğitimi mezunu veya Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunu olmak Araştırma Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Fakültelerin İşletme Bölümü mezunu, Muhasebe ve Finansman alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 14 Ocak 2009
  Tarım Ekonomisi alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 14 Ocak 2009

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? hükümleri uyarınca Okutman alınacaktır.

Ön Değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi: 19 Ocak 2009

Giriş Sınav Tarihi : 26 Ocak 2009

Sonuç Açıklama Tarihi : 29 Ocak 2009

Genel şartlar (Tüm Unvanlar için)

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,.

b) lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES?den en az 70 puan almış olmak gerekir.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :

a) Yukarıda tüm unvanlar için belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

b) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

c) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)?den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Lisans Mezuniyet Belgesi,

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği,

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

Başvuru Yeri ve Süresi:

Son başvuru tarihi 14.01.2009 olup, müracaat edecek adayların Rektörlüğümüze ŞAHSEN veya POSTA ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyaları ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği mezunu olmak Okutman 1 14 Ocak 2009
  İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği Lisans mezunu olmak Okutman 3 14 Ocak 2009
  Fakültelerin Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak Okutman 1 14 Ocak 2009

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? hükümleri uyarınca Uzman alınacaktır.

Ön Değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi: 19 Ocak 2009

Giriş Sınav Tarihi : 26 Ocak 2009

Sonuç Açıklama Tarihi : 29 Ocak 2009

Genel şartlar (Tüm Unvanlar için)

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES?den en az 70 puan almış olmak gerekir.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Yabancı Dil Okutmanları hariç).

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması,

Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :

a) Yukarıda tüm unvanlar için belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

b) En az lisans mezunu olmak,

c) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Müracaatta İstenen Belgeler (Tüm Unvanlar İçin);

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Lisans Mezuniyet Belgesi,

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği,

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

- Tecrübe Belgesi

Başvuru Yeri ve Süresi:

- Son başvuru tarihi 14.01.2009 olup, müracaat edecek adayların Rektörlüğümüze ŞAHSEN veya POSTA ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyaları ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Ziraat Fakültesi Lisans ve Bahçe Bitkileri alanında Yüksek Lisans yapmış olmak Uzman 1 14 Ocak 2009
  Fakültelerin Fizik ve Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, Web Tasarımı ve Bilgisayar Dilleri konusunda deneyimli olmak Uzman 1 14 Ocak 2009
  İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Lisans mezunu olmak Uzman 1 14 Ocak 2009
Bu ilan 20,032 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?