Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/61655/
Yazdırılma Tarihi : 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:46

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak. Son başvuru tarihi 12 KAsım 2021.

Haber Tarihi : 13 Ekim 2021 12:15
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 12 uzman yardımcısı ve 1 idari memur alacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı ve bir idari memur personel alınacaktır.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Sınava Katılma Şartları

Tablo-1

Tablo-2

Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

* Sınavı kazanan adaylardan söz konusu belge asılları bilahare istenecektir.

Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular, Genel Sekreterliğimiz Evrak Kayıt Birimi'ne istenen belgeler ile birlikte

en geç 12/11/2021 Cuma günü saat 17:00'ye kadar

şahsen, posta/kargo veya e-postayla (

ik@oaib.org.tr

) yapılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup,

son başvuru tarihinden

sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Aday evrak fotokopilerinin aslı ile aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır, aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 17/11/2021 Çarşamba. günü

Genel Sekreterliğimiz WEB sitesinden

(www.oaib.org.tr )

duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden

"100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak"

gerekmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İletişim

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat 06520 Çankaya/ANKARA

Bilgi İçin

Tel: (312) 447 27 40 / Dahili 264 (İK Uzmanı Ece BİNGÖL)

e-posta: bingole@oaib.org.tr


Kaynak : oaib