Fırat Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

29/12/2008 10:29:00
Yazdır

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun?un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? hükümleri çerçevesinde alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan ) en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. ( Yabancı Dil Okutmanları hariç. )

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

2- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adayların yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olanların belgelendirmek kaydıyla alanında en az on yıl tecrübeli olmak.

3-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

3- 100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak.

4- 4?lük not sisteminin 100?lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1-Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

2- Yabancı Dil Okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tarafından Yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)? den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.

2- En az lisans mezunu olmak.

3- Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.(Lisansüstü eğitim süresi tecrübeden sayılacaktır.)

C- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik?in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

1- Başvuru dilekçesi

2- Lisans diploma örneği (Onaylı)

3- ALES belgesi

4- KPDS veya ÜDS belgesi

5- Varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya

6- Varsa yüksek lisans,doktora,sanatta yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi (Onaylı)

7- Nüfus cüzdanı örneği (Onaylı)

8- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)

9- Özgeçmiş

10- Askerlik terhis veya tecil belgesi

11- Savcılık Belgesi

12-Lisans transkript belgesi

NOT: İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca ?Aslı Gibidir? yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvuru, Fırat Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı?na şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı / ELAZIĞ

Tel.: 0 424 2128973

Faks: 0 424 2122717

  Güzel Sanatlar Fakültesi veya Eğitim Fakültelerinin Resim bölümünden lisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Devlet Konservatuvarı mezunu Öğretim Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Hemşirelik, Hemşirelik lisans mezunu Öğretim Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  İnşaat veya Mühendislik Fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Kimya Mühendisliği mezunu En az 5 yıl deneyimli Öğretim Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu Öğretim Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih bölümü mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  İstatistik bölümü lisans mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Eğitim Fakültesi mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  İlgili Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Matematik lisans mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Fakültelerin Kimya bölümü veya Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Fakültelerin Kimya bölümü veya Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Matematik lisans mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Sosyoloji bölümü lisans mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Coğrafya bölümü lisans mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Makina Mühendisliği bölümü mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Kimya Mühendisliği bölümü mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Metalurji - Malzeme Mühendisliği bölümü mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Eğitim Fakültesi mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik- Bilgisayar Eğitimi mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  İletişim Fakültesi Radyo ve Tv Bölümü mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Veteriner Fakültesi mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Veteriner Fakültesi mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Veteriner Fakültesi mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Su Ürünleri Fakültesi mezunu Araştırma Görevlisi 1 09 Ocak 2009
  Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak. Okutman 1 09 Ocak 2009
  Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak. Okutman 1 09 Ocak 2009
  Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak. Okutman 1 09 Ocak 2009
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunu Uzman 1 09 Ocak 2009
  Eğitim Fakültesi mezunu Uzman 1 09 Ocak 2009
  Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik-Bilgisayar Eğitimi bölümü ile Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Uzman 1 09 Ocak 2009
  Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü mezunu Uzman 1 09 Ocak 2009
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Uzman 1 09 Ocak 2009
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Uzman 1 09 Ocak 2009
Bu ilan 5,016 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;