1999 DMS ve 2002 KPSS sonuçlarına göre, KPSS-B kapsamında memur alımı yapılacak boş kadroların listesi

İlan Giriş : 19 Kasım 2003 16:03, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
1999 DMS ve 2002 KPSS sonuçlarına göre, KPSS-B kapsamında memur alımı yapılacak boş kadroların listesi

1999 DMS ve 2002 KPSS sonularna gre, KPSS-B kapsamnda memur alm yaplacak bo kadrolarn listesi

MEMURLAR.NET ZEL

Aada SYM'nin Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik'in 23. maddesi uyarnca yerletirme yapaca baz kamu kurum ve kurulularnn kadrolar bulunmaktadr. 1999 DMS'ye lisans dzeyinde girip 70  ve zeri puan alm veya 2002 KPSS'ye lisans dzeyinde girip ve KPSSP3 puan alm iseniz bu kadrolara bavurabilirsiniz. Bu kadrolara bavurmak istiyorsanz, kadrolar, koullar ve aklamalar inceleyerek aadaki tercih tablosundan 7 haneli kadro kodlarn kullanarak ercih formuna yazmanz ve bu formu sresi iinde SYM'ye ulatrmanz gereklidir.

Devlet Su leri Genel Mdrl
Kodu li Adedi
naat Mhendislii
1106007 Ankara 7
1108010 Artvin 10
1110001 Balkesir 1
1116001 Bursa 1
1121002 Diyarbakr 2
1122001 Edirne 1
1123002 Elaz 2
1125005 Erzurum 5
1126001 Eskiehir 1
1132001 Isparta 1
1136009 Kars 9
1137002 Kastamonu 2
1138005 Kayseri 5
1142001 Konya 1
1146001 K. Mara 1
1158002 Sivas 2
1161002 Trabzon 2
1163002 . Urfa 2
1165010 Van 10
Koul: 1., 2., 3., 4., 7.
Bilgisayar Mhendislii    
1206003 Ankara 3
1208001 Artvin 1
1225001 Erzurum 1
1236001 Kars 1
1242001 Konya 1
1265001 Van 1
Koul: 1., 2., 4., 8.
Elekt.- Elektronik Mhendislii
1406003 Ankara 3
1425001 Erzurum 1
1436002 Kars 2
1461001 Trabzon 1
1465001 Van 1
Koul: 1., 2., 4., 10.
evre Mhendislii
1606002 Ankara 2
Koul: 1., 2., 4., 12
Jeodezi ve Fotogrametri Mh.
1308002 Artvin 2
1321001 Diyarbakr 1
1323001 Elaz 1
1325001 Erzurum 1
1336001 Kars 1
1365002 Van 2
Koul: 1., 2., 4., 9
Makine Mhendislii
1508002 Artvin 2
1523001 Elaz 1
1525001 Erzurum 1
1536001 Kars 1
1565002 Van 2
Koul: 1., 2., 4., 11
Devlet Hava Meydanlar letmesi Gn. Md.
Hava Tarif Kontrolr Aday
1702001 Adyaman 1
1704002 Ar 2
1707012 Antalya 12
1717001 anakkale 1
1720001 Denizli 1
1735010 zmir 10
1736002 Kars 2
1747002 Mardin 2
1748008 Mula 8
1749002 Mu 2
1759004 Tekirda 4
1761005 Trabzon 5
Koul: 2., 3., 15., 16., 17., 18., 19
Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Md.
Muhasebeci
1801001 Adana 1
1806001 Ankara 1
1826001 Eskiehir 1
1839001 Krklareli 1
1842001 Konya 1
1847001 Mardin 1
1863002 . Urfa 2
Koul: 3., 5., 6., 14
Eksper
1906002 Ankara 2
1922001 Edirne 1
1942003 Konya 3
1963002 . Urfa 2
1971001 Krklareli 1
Koul: 3., 5., 6., 13

TERCH FORMU

Ad Soyad: ....................................................................................

T.C. Kimlik Numaras :                      
DMS Numaras (Girilmise)                    
Tercih Sras Kodu
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
Adres: ................................................................................
Posta kodu: ............... le: .............. li:...................... Telefon No:.............................

MZA:


AIKLAMA

Tercih formlarnn ileme alnabilmesi iin T.C. Kimlik Numaranzn ve varsa (girilmi ise) DMS numaranzn doru olarak bu forma yazlmas zorunludur. Tercih formlarnz 5 aralk 2003 cuma gn saat 17:30'a kadar Karyad sokak No: 28 Aaayranc/ Ankara adresindeki SYM Ankara brosuna veya Bilkent'teki SYM Danma brosuna elden teslim edebilirsiniz. Tercih formlarn belirtilen tarihe kadar SYM- SHB Mdrl 06538 Bilkent/ Ankara adresine posta ile de gnderebilirsiniz. Ancak, SYM postada meydana gelen gecikme veya kayplardan sorumlu deildir.

KOULLAR

1. Snav tarihi itibariyle 27 yandan gn almam olmak.,

2. Erkek adaylar iin, muvazzaf askerlik ana gelmemi veya fiilen tamamlam veya muaf veya erteletmi veya yedek snfna geirilmi olmak.

3. Cinsiyeti erkek olmak.

4. Seyehate ve arazid almaya elverili olmak.

5. Snav tarihi itibariyle 31 yandan gn almam olmak.

6. Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlam olmak

7. naat mh. mezunu olmak.

8. Bilgisayar mh. mezunu olmak.

9. Jeodezi ve Fotogrametri mh. mezunu olmak.

10. Elektrik- Elektronik mh. mezunu olmak.

11. Makine mh. mezunu olmak.

12. evre mh. mezunu olmak.

13. Bitkisel retim, Gda mh. veya Tarm Teknolojisi mezunu olmak.

14. alma Ekonomisi ve Endstri likileri, Ekonometri, ktisat; letme, Maliye veya Muhasebe-Finansman mezunu olmak.

15. En az drt yllk faklte veya yksek okul mezunu olmak.

16. 15.11.2003 tarihi itibariyle 25 yandan gn almam olmak.

17. KPDS'den en az C seviyesinde puan alm olmak veya TOEFL'dan en az 150 puan alm olmak veya TMER diplomasna sahip olmak veya drt yl ve daha fazla sreli ngilizce eitim yapan niversiteler veya dier niversitelerin Amerikan Kltr ve Edebiyat, ngiliz Dil Bilimi, ngiliz Dili ve Edebiyat veya Mtercim-Tercmanlk (ngilizce) mezunu olmak. Anadolu niversitesi Sivil Havaclk Yksekokulu (Hava Trafik Kontrol Blm) mezunlarndan ayrca yukarda belirtilen hususlar aranmaz.

18. Anadolu niversitesi Sivil Havaclk Yksekokulu Hava Trafik Kontrol Blm mezunu olup Hava Trafik Kontrolr Lisansn alm olanlar ncelikli tercih edilir ve ya art aranmaz.

19. ICAQ ANNEX 1'deki salk kriterlerine sahip olmak.

DKKAT: Bavuru yaptnz kadronun tm koullarn karlamadnz taktirde kamu kurum ve kuruluu tarafndan atamanz yaplmayacaktr.