Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi, son başvuru tarihi 16 ağustos 2021, Üniversitelerin Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Bölümlerinin birinden mezun olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. NET Core, .NET (C#, ASP.NET, MVC) platformunda uygulama geliştirme, HTML, CSS, Javascript, Node Js, Angular, TypeScript teknolojilerinde ve Object Oriented Programlama konusunda tezli yüksek lisans sonrası en az 1 yıl iş deneyimine sahip Öğretim Elemanı 2 akademik personel alacak.
01/08/2021 21:58:00
Yazdır

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih,30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge),

7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),

8. ALES Belgesi,

9. 2 (iki) Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı Dil Belgesi,

11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge),

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 02.08.2021

SON BAŞVURU TARİHİ : 16.08.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 18.08.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 20.08.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 24.08.2021

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

3- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

4- Onaylı istenen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda).

6- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

9- İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

10- Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
En çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz?