Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi, son başvuru tarihi 14 ağustos 2021, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Siber Güvenlik ve Veri Bilimi alanında Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak.
31/07/2021 00:52:00
Yazdır

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular başvuru tarihinden önce kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte e-posta veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadro İlanı

İlan Tarihi : 31.07.2021

Son Başvuru Tarihi : 14.08.2021

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 17.08.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 24.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 27.08.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fens.sabanciuniv.edu

Başvuru Şekli : Elektronik posta ve posta yolu ile

Telefon Numarası : 0216 483 96 03

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri : e-posta: elif.erbas@sabanciuniv.edu

Adres : Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Orta Mah. Üniversite Cad. No: 27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Elif Erbaş)

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 85 (veya muadili) puan almış olmak.

5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin İstenen Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu''na Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için https://fens.sabanciuniv.edu/tr/arastirma-gorevlisi-pozisyonlari linkinden ulaşabilirsiniz.

2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Özgeçmiş / YÖK Formatlı

5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 85 puan veya muadili bir puan alınmalı)

6. ALES belgesi fotokopisi.

7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi

8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi

9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora)

10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora)

11.2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

12. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir )

13. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

6900/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
En çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz?