Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/60096/
Yazdırılma Tarihi : 24 Ekim 2021 Pazar 19:24

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, son başvuru tarihi 7 ağustos 2021, Öğretim Üyesi 7 akademik personel alacak.

Haber Tarihi : 24 Temmuz 2021 00:08
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği "nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek Yüksekokulumuzun web sayfası https://www.faruksarac.edu.tr/den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No: 2 Ahırkapı Feneri Yanı

Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine kargo yoluyla yapılacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)

Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

YÖK formatlı güncel Özgeçmiş

Ayrıntılı Özgeçmiş

Diploma fotokopileri (lisans diploması noter onaylı, diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır.)

Resmi transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır.)

ALES Sonuç Belgesi

SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet)

Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Çalışma belgesi veya ders verme deneyimine ilişkin hizmet belgesi

Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet)

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde başvurular posta ile yapılacaktır. Başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları https://www.faruksarac.edu.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Birimi, Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No: 2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL adresine gönderilecektir.

6691/1-1


Kaynak : Resmi gazete