Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, son başvuru tarihi 30 temmuz 2021, Öğretim Üyesi 6 akademik personel alacak.
16/07/2021 01:44:00
Yazdır

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları'nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuruların profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili fakülte dekanlığına yapılması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi*

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Adli sicil belgesi

8. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

9. Halen çalışanlar veya daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde "aslı gibidir" onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2. Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler.

3. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

* Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları gereğince;

Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan; % 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili bir puan almak.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus - ANKARA

Tel: (312) 596 47 43 - 596 44 59 - 596 44 53

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.