Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/59929/
Yazdırılma Tarihi : 01 Haziran 2023 Perşembe 01:48

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği personel alacak

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2021.

Haber Tarihi : 12 Temmuz 2021 13:55
Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği personel alacak

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları birliği uzman düzeyinde personel alacaktır.

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (UYMSİB)

UR-GE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI DUYURUSU

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan "BURSA SİYAHININ BİLİNİRLİĞİNİN FARKLI COĞRAFYALARDA ARTTIRILMASI URGE Projesi'nde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.

Başvurular Genel Sekreterliğimizin [email protected] adresine e-posta ile yapılacaktır.

Genel Nitelikler:

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

. 18 yaşını bitirmiş olmak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

. Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Diğer Koşullar:

. En az 4 yıllık Ziraat Fakültesi mezunu olmak, Tercihen Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri ya da Tarım ekonomisi bölümü (Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun)

. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,

. Organizasyon ve Koordinasyon becerisi yüksek,

. Proje yönetimi, Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,

. Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),

. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

. İletişim becerileri yüksek, sektör/bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan personel alınacak olup, daha önce bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen personel öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İşin Tanımı:

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

Özgeçmiş

Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği

1 Adet fotoğraf

YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve SGK hizmet dökümü

Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi

YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları

Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

Erkek adaylardan askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

4 (dört) adet fotoğraf

Daha önce URGE projesi kapsamında istihdam edildi ise istihdam edilen Kurumdan alınan referans mektubu

Başvuru evraklarınızın en geç 27 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin [email protected] adresine gönderilmesini rica ederiz.


Kaynak : memurlar.net