TRT, teknisyen alım ilanı

İlan Giriş : 07 Aralık 2008 00:53, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
TRT, teknisyen alım ilanı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuzun Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, mülakat sınavı yapılmak suretiyle (5) adet Teknisyen (Elektrik) ve (35) adet Teknisyen (Elektronik) olmak üzere 40 adet Teknisyen unvanlı kadroya personel alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

8. 16 Aralık 2008 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak (16 Aralık 1978 tarihi ile daha sonraki bir tarihte doğmuş olmak),

9. 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde meslek lisesi veya dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesinde belirtilen yaş şartını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Kadro Ünvanı Derecesi Adedi KPSS Puan Türü-Taban Puanı Sınav Şekli Mezun olunan ortaöğretim alanları
Teknisyen 10 35 KPSSP94-60 Mülakat Elektronik,Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Teknisyen 10 5 KPSSP94-60 Mülakat Elektrik , Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvuru Süresi:01/12/2008 tarihinde saat 09.00'da başlar, 16/12/2008 tarihinde saat 18.00'da sona erer.

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, başvurularını TRT'nin internet adresi www.trt.net.tr üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen veya diğer yollarla yapılan başvurular ile birden fazla bölüme yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresinin sonunda, adayların KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, kadro unvanı için tespit edilen ihtiyacın dört katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü çağrılacaktır.

İlanen duyurulur.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN.