Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/59528/
Yazdırılma Tarihi : 30 Mayıs 2023 Salı 15:16

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üye seçimi ilanı

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda 4 (dört) yıl süre görev yapacak 1 (asıl üye) seçimi yapılacaktır. son başvuru tarihi 2 temmuz 2021.

Haber Tarihi : 25 Haziran 2021 03:00
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üye seçimi ilanı

T.C.

SİNOP ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N

Komisyonumuzun 21/06/2021 tarih ve 2021/104 sayılı kararına istinaden;

4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 2 nci maddesi gereğince Yargı Çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda 4 (dört) yıl süre görev yapacak 1 (asıl üye) seçimi yapılacaktır.

İzleme Kurulu Üyelerinde aranacak nitelikler :

İzleme Kurullarına Başkan ve üye seçilebilmek için 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranacaktır.

1. Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,

2. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,

3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,

4. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak,.

Talepte bulunanlardan istenecek belgeler:

1. Diploma aslı veya Noter tasdikli örneği,

2. Adli sicil belgesi,

3. Nüfus kayıt örneği,

4. Görev yaptığı yerde (kamu kurum ve kuruluşları ya da özel sektör) en az 10(on) yıl çalıştığını belirtir onaylı belge,

Başvuru Yeri ve Süresi :

Başvuruların Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Bürosuna 23/06/2021 - 02/07/2021 (Dahil) tarihleri arasında mesai bitimine kadar istenilen belgeler ile birlikte bizzat kendileri yapacaklardır.

İlan olunur. 21/06/2021


Kaynak : İlan.gov.tr