İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Uzmanı alacak

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, son başvuru tarihi 5 temmuz 2021, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Kapsamında İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Alınacaktır.

Kaynak : İlan.gov.tr
İlan Giriş : 21 Haziran 2021 03:35, Son Güncelleme : 24 Haziran 2021 17:21
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Uzmanı alacak

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ

(SSDEP)

(P173997) (LN:9152-TR)

BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMINA YÖNELİK

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı - Referans Numarası: CS-C3.1-03

PROJE ARKA PLANI

Türkiye'de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Hükümet, DSÖ rehberlerine uygun olarak bir takım kamu sağlığı önlemlerini kademeli olarak uygulamaya koymuştur. 23 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, 18 milyondan fazla öğrenci için uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimleri, tespit edilmiş sosyal mesafe ve güvenli okullaşma politikalarına uygun olarak sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının GSM Şirketleriyle imzaladığı anlaşmalar gereğince, öğrenciler EBA mobil uygulaması için 6GB-8GB ücretsiz internet imkanından faydalanmaktadır. Ayrıca, erişimin kolaylaştırılması için TV yayınları da kullanılmaktadır. Üç ayrı TRT-EBA TV kanalından ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için içerik yayınları yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997) kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD-Dünya Bankası) bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı Proje kapsamında yapılacak danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi, COVID-19 pandemisi sırasında uzaktan eğitim ile güvenli bir eğitim sağlamak ve bu durumdan güçlü bir şekilde çıkmak için Türkiye'nin eğitim sektörünü desteklemeyi hedefleyen bir projedir. Proje hem güvenli ve etkileşimli uzaktan eğitime yönelik COVID-19 ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hem de eğitim teknolojisi için daha dirençli bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin, ülkemizin Eğitim Teknolojisi yatırımlarına kayda değer bir biçimde katkı sağlaması ve kriz durumlarında eğitim sistemine güç katması beklenmektedir.

Proje tasarımı içinde birbiri ile bağlantılı olan ve acil duruma yanıt, geçiş ve sistem toparlanmasını ele alan 3 bileşen bulunmaktadır. Bunlar:

i. Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim için BT Altyapısı

ii. Güvenli ve kaliteli dijital içerikler ve pedagoji

iii. Dirençli Eğitim Teknolojileri için Kurumsal Kapasite

Proje hakkında detaylı bilgilerehttps://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173997adresinden ulaşılabilir:

İŞİN KAPSAMI

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı (Bireysel Danışman)

Bahsi geçen personelin projenin izleme ve değerlendirme ve raporlama süreçlerinin etkinleştirilebilmesi için iş takviminde tanımlanan faaliyetler ve hedefler doğrultusunda izleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerine liderlik etmesi beklenmektedir. Hizmetlerin süresi Proje kapanış tarihine kadar (31.12.2023) öngörülmekte olup, danışman işin tabiatı gereği mobil şekilde çalışacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

1. İzleme & Değerlendirme Sistem kurulumunda ve araçlarının geliştirilmesinde kaynak kişi olarak hareket etmek,

2. Projenin izleme kalitesini artırmak için yürütülecek çeşitli veri toplama süreçlerine aktif katılım sağlamak ve ara dönemli ve nihai izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,

3. Veri toplama süreçlerinde ulaşılan sonuçları ve karşılaşılan zorlukları günlük olarak raporlamak,

4. Şikayet ve Bilgi Hattı Mekanizması çerçevesinde ilgili uzmanlarla temas halinde aylık kayıt raporları üretmek,

5. Proje ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporları hazırlamak,

6. Üç aylık Dünya Bankası İlerleme Raporları ile uygulama destek misyonları süresince ve sonrasında talep edilen sorgulara veri sağlamak,

7. Proje kapsamında yer alan kontrol listelerine ilişkin geri bildirim ve veri paylaşımları sahadan derleyip PUB seviyesinde çeyrek dönemli raporlamak

8. Proje faaliyetlerinin Proje Dokümanında taahhüt edilen sonuç göstergeleri ile uyumluluğunu teyit edecek verilerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması, belgelenmesi, saklanmasını ve raporlanmasını sağlamak,

9. İzleme & Değerlendirme kapsamına girecek verilerin analizini yapmak.

10. İzleme ve Değerlendirme ile ilgili İdarenin verebileceği diğer görevleri yerine getirmek.

ÇALIŞMA SÜRESİ

Bu sorumluluklar için gerekli çalışma süresi Temmuz 2021 tarihinden, 30 Aralık 2023 tarihine kadar olmak üzere yaklaşık 31 ay olarak hesaplanmıştır.

GEREKEN BECERİLER/DENEYİM

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı (Bireysel Danışman)

Gereklilikler

1. Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak,

2. En az 8 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

3. Uluslararası finans kurumları tarafından finanse edilen projelerde (izleme ve değerlendirme konularında) en az 3 yıllık benzer deneyime sahip olmak,

4. İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak

5. Veri analiz ve görselleştirme programları konusunda kanıtlanabilir deneyime sahip olmak.

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:

ÖDEME YÖNTEMİ

Başlangıç, tarihi Temmuz, 2021

Çalışma saatleri Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası

Maaş, Seçilecek adaya uygun ücret teklif edilecektir.

İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018'de güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde yer alan ve Dünya Bankası'nın çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı

paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası'nın Satın Alma Düzenlemelerinde belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir.

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının (izleme ve Değerlendirme Uzmanı - CS-C3.1-03) açıkça belirtildiği, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış, bir Başvuru Mektubu ekinde; başvuru sahibinin yukarıda "GEREKEN BECERİLER/DENEYİM" başlığı altındaki nitelikleri ne oranda taşıdığına dair bir özeti de içeren Ek'te yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış, Türkçe özgeçmişlerin, özgeçmişte atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisi ve deneyimleriyle ilgili irtibata geçilebilecek kişilerin isim ve telefon numaralarıyla birlikte en geç, 5 Temmuz 2021 tarihinde saat 17:00'a (yerel saat) kadar YEĞİTEK ana sayfasında bulunan başvuru ekranından başvuru yapmaları ya da aşağıda belirtilen adrese elden ulaştırılması gerekmektedir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milas Sokak Emniyet Mahallesi No:8 Yenimahalle / Ankara, Türkiye

Tel: +90 (312) 296 96 09

E-posta:[email protected] (başvuru ekranında sorun yaşanması durumunda lütfen bu e-posta adresinden iletişime geçiniz)

Başvurunun elden getirilmesi durumunda doldurulması gereken Ekler:

EK-1: CV Formatı (Ulaşmak için tıklayınız.)

EK-2: Başvuru Mektubu (Ulaşmak için tıklayınız.)

Basşvuru İçin TIKLAYINIZ