Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çankaya Üniversitesi, son başvuru tarihi 5 temmuz 2021, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi 7 akademik personel alacak.
21/06/2021 01:40:00
Yazdır

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun'un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere "https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleii/cankaya_kriter.pdf'

sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemizin öğretim dili [(') işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

(1)Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini İnşaat Mühendisliği temel alanından almış, doktorasını geoteknik alanında; zeminlerin arayüzey kayma dayanımı ve iyileştirilmesi alanında yapmış olmak, lisans öğrenimi sonrasında en az beş yıl geoteknik projeler konusunda tecrübe sahibi olmak, lisans öğrenimi sonrasında en az bir yıl inşaat mühendisliği bölümünde geoteknik alanda teorik ders vermiş olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 veya eşdeğeri puan almış olmak.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (yurt dışından alınan diplomaların denklik belgelerini), ALES ve yabancı dil belgelerini, ders dökümünü (transkript) (aslı veya onaylı), nüfus cüzdanı örneğini, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgelerini, atıflarını, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yapılan kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özetini eklemelidir.

Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları beş adet, Doçent adayları ise üç adet yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar ise üç adet yayın dosyasını ilgili dekanlığa teslim edeceklerdir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.