Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi, son başvuru tarihi 5 temmuz 2021, Diş Hekimliği Fakültesi, mezunu 4 ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, mezunu 6 olmak üzere Öğretim Üyesi ve Elemanı 10 akademik personel alacak.
21/06/2021 01:30:00
Yazdır

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir'de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru formu

2. YÖK formatında özgeçmiş.

3. Yayın listesi.

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:

ilk Başvuru Tarihi : 21.06.2021

Son Başvuru Tarihi : 05.07.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 06.07.2021

Sınav Tarihi : 08.07.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.07.2021

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, ilan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

2. Başvuru formu

3. ALES sonuç belgesi

4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7. Özgeçmiş

8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)

10. Lisans not dökümü (onaylı belge)

11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf

12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)

13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK'dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması

halinde başvuru kabul edilmeyecektir.)

________14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.