Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, son başvuru tarihi 5 temmuz 2021, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahip Öğretim Elemanı 3 akademik personel alacak.
21/06/2021 01:19:00
Yazdır

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar. 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih. 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönctmclik"in ilgili maddeleri uyarınca: "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

Genel Şartlar:

1) Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi (https://personel.sivas.edu.tr "den temin edilebilir)

2- Özgeçmiş

3- ALES Belgesi veya kare kodlu e-Devlet çıktısı

4- Yabancı Dil Belgesi veya kare kodlu e-Devlet çıktısı

5- Lisans/ Lisansüstü diploma (c-Devlet çıktısı veya e- Devlet harici ise belgelerinin Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır.)

6- Lisansüstü veya Doktora Öğrenci Belgesi (e-Devlet çıktısı veya e- Devlet harici ise Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. Öğrenci belgelerinin başvuru tarihleri itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

7- Lisans transkript belgesi (e-Devlet çıktısı veya e- Devlet harici ise belgelerinin Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır.)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

9- 3 Adet Resim

10- Askerlik Durum Belgesi

Açıklamalar:

1) "Araştırma Görevlisi" başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2) Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.

3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

4) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1. Merkez/SİVAS

5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin http://wvvvv.sivas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite vveb sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

5435/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.