DSİ proje kapsamında mali yönetim uzmanı alacak

DSİ proje kapsamında mali yönetim uzmanı alacak. Son başvuru tarihi 26 Haziran 2021.

Kaynak : ilan.gov.tr
İlan Giriş : 15 Haziran 2021 08:01, Son Güncelleme : 15 Haziran 2021 08:04
DSİ proje kapsamında mali yönetim uzmanı alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü proje kapsamında mali yönetim uzmanı alacaktır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

FİNANSMANI DÜNYA BANKASINDAN TEMİN EDİLEN KREDİDEN

KARŞILANAN "SULAMA SİSTEMLERİNİN MODERNİZASYONU PROJESİ"

KAPSAMINDA SATIN ALINACAK MALİ YÖNETİM UZMANI

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Proje Adı: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi

Proje Süresi: 30.05.2019 - 27.02.2026

Başvuru Numarası: TIMP-CS-INDV-FM

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 10.06.2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 28.06.2021 tarih ve saat 15:30

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası'ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan, Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi'nin finansmanı amacıyla kredi almıştır ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümü yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce, "Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi" nin yürütülmesi sırasında idari, mali ve teknik hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Mali hizmetler alanında projenin iş ve işlemlerini yerine getirmek ve destek olmak üzere bireysel danışman sıfatıyla mali yönetim ve finans alanında uzman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

3. Bu kapsamda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere bir Mali Yönetim Danışmanı alınacaktır. Danışman, tam zamanlı olarak proje kapanış tarihi olan 27.02.2026'ya kadar istihdam edilecektir. Proje süresince yıllık Sözleşmeler, İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumu dikkate alınarak yenilenebilecektir. İşin, 15/07/2021 tarihinde başlatılması planlanmaktadır.

4. Danışmanlık Hizmetlerine ait İş Tanımına kurumun www.dsi.gov.tr adresinde yer alan ilan ekinden ulaşabilirsiniz.

DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, ilgi beyanı ekinde belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanlar, Ek İş Tanımı'nda aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, bu başlık altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacakları Türkçe özgeçmişlerini, ve telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 28.06.2021 tarih saat 15:30'a kadar aşağıdaki adreslere e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi, Dünya Bankası Satınalma Kurallarını kapsayan Temmuz 2016 tarihli ve Kasım 2017 revizyonlu "IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri ("Satın Alma Düzenlemeleri") belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm İsteklilere açıktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Şelale ÇEBİ ARS İhale Şube Müdürü

5. Kat 524 Nolu Oda, İnönü Bulvarı No:16 ÇANKAYA/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 (31) 245 45 35

Faks: +90 (312) 454 53 05

E-posta: [email protected]

zeynepo@dsi. gov.tr

EKLER:

1. İş Tanımı

2. Başvuru Mektubu Örneği

3. Özgeçmiş (CV) Formatı