İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Kültür Üniversitesi, son başvuru tarihi 28 haziran 2021, Mühendislik Fakültesi, "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu ile İlgili Bilim Alanında Çalışmış Olmak, "Elektromanyetik, Mikrodalga ve Anten Teknolojileri" veya "Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri" veya "Gömülü Sistemler" veya "Kontrol Sistemleri" Alanlarından Birinde Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları olan Öğretim Üyesi 18 akademik personel alacak.
14/06/2021 01:38:00
Yazdır

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 14.06.2021

Son Başvuru Tarihi : 28.06.2021

Genel Şartlar

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

4. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,

5. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede "En az ölçütler" i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

3. Nüfus cüzdan fotokopisi,

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge,

5. Resmi kuruma hitaben "adli sicil kaydı" ve "arşiv sicil kaydı" bulunmadığını gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge,

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya e-Devletten alınacak barkotlu belgeler,

7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.

Evrak Teslim Adresi : T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

İletişim Telefon Numarası : (0212) 498 41 41

4918/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.