Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, son başvuru tarihi 26 haziran 2021, Öğretim Elemanı 5 akademik personel alacak.
12/06/2021 01:32:00
Yazdır

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik "in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara Meslek Yüksekokulumuzun web sayfası www.faruksarac.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İstanbul Yerleşkesi (Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No: 2 Ahır Kapı Feneri

Yanı Fatih/İSTANBUL) İnsan Kaynakları Birimine şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

istenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)

Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

YÖK formatlı güncel Özgeçmiş

Diploma fotokopileri (lisans diploması noter onaylı, diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır.)

Resmi transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır.)

ALES Sonuç Belgesi

SGK Tescil ve Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devlet)

Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Çalışma belgesi

Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

Adli sicil kaydını gösterir belge (e-Devlet)

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Muafiyet:

MADDE 14 - (Değişik: RG-14/3/2016-29653)

(1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

İlanımızda yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ve Aşçılık Programı için yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları http://www.faruksarac.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Birimi, Cankurtaran Mah. Kennedy Cad. No: 2 Ahırkapı Feneri Yanı Fatih/İSTANBUL

5100/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.