Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Uşak Üniversitesi, son başvuru tarihi 28 haziran 2021, Orman Mühendisliği veya Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu ve Orman Endüstri Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans mezuniyeti sonrası en az 5 (beş) yıl akademik tecrübeye sahip Öğretim Elemanı 11 akademik personel alacak.
10/06/2021 22:09:00
Yazdır

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar

1 - Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.

2 - Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.

3 - Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.

Genel Açıklamalar

1 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

2 - Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

3 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

4 - Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

5 - İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;

- Özgeçmiş

- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

- Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; Lisans Yüksek Lisans Doktora

- İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (e-Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)

- Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti

- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.)

- Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için)

- Onaylı Çalışma Belgesi ve SGK kaydı (Tecrübe şartı bulunan kadrolar için)

- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Çıktısı)

* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu (https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinden temin edilebilir) zarfın üstüne yapıştırarak, ilanda belirtilen ilgili birime (Dekanlık/Müdürlük/Rektörlük) şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir.

* Başvuruda kadro numarası mutlaka belirtilecektir.

* Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan

Üniversitemiz sorumlu değildir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.