İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, son başvuru tarihi 24 haziran 2021, Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri , Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birisinden lisans mezunu olup , ilgili alanlarda tezli yüksek lisansını yapmış Öğretim Elemanı 12 akademik personel alacak.
10/06/2021 01:26:00
Yazdır

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi

4. İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) (barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve uzmanlık/doktora belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7. Lisans transkript belgesinin okul onaylı aslı ya da fotokopisi.

8. ALES Sonuç Belgesi (ALES'den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)

9. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

10. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

12. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınan belge)

13. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.

14. SGK Hizmet Dökümü.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 10.06.2021

Son Başvuru Tarihi : 24.06.2021

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 28.06.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 01.07.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 05.07.2021

BAŞVURU ADRESİ:

Rektörlük Yabancı Diller Bölümü/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Plato Meslek Yüksekokulu/Kazlıçeşme Yerleşkesi

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.ayvansaray.edu.tr

5060/2/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.