Türkiye Maarif Vakfı Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Program İlanı

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Vakıf merkezi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

Kaynak : Memurlar.net
İlan Giriş : 01 Haziran 2021 23:10, Son Güncelleme : 01 Haziran 2021 23:18
Türkiye Maarif Vakfı Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Program İlanı

ALAN ÖĞRETMENİ UYUM VE GELİŞTİRME PROGRAMI

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Vakıf merkezi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir.

PROGRAM BİLGİLERİ

Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf merkezi ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak "Alan Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı" düzenleyecektir. Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, uluslararası öğretmenlik becerileri (iletişim, yönetişim, planlama), uluslararası eğitim sistemleri, kişisel gelişim ve pedagojik formasyon konu gruplarının yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Eğitim programı, Uluslararası Eğitimci Meslek Bilgisi ile Kişisel ve Kurumsal Gelişim modüllerinden oluşacaktır.

Program iki kademede yürütülecektir. İlk kademe teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşurken ikinci kademe ise Vakıf merkezindeki uygulamalı eğitimi kapsamaktadır. Eğitim aşaması hafta içi her gün ve tam gün (6 saat) olarak toplamda 8 hafta sürecektir. Katılımcılar eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu aşamada başarılı olanlar, programın 8 hafta sürecek uygulamalı eğitimine katılmaya hak kazanacaklardır. Her iki aşamada da devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara "Başarı Sertifikası" verilecektir.

FIRSATLAR

Türkiye Maarif Vakfı, 44 ülkede 357 okuluyla uluslararası eğitim alanında Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Sertifikası almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Türkiye'deki üniversitelerin Tablo 1'deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • 01.06.1991 sonrası doğumlu olmak
 • Mezuniyet ortalamalarının en az 2.50 ya da eşdeğeri olması,
 • İngilizce, Fransızca, Arapça dillerinin herhangi birisini iyi derecede biliyor olmak,

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 01/06/2021 - 30/06/2021 tarihleri arasında 30/06/2021 TSİ 23.59.00'a kadar alınacaktır.

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

 1. 1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesine girerek 'Kullanıcı Kaydı' butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
 2. 2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra 'Yeni' ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken 'Ekli Dosyalar' kısmına ilanda belirtilen belgeleri 'Dosya Tipi' ile uyumlu bir şekilde eklemeleri ve 'Kaydet' butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
 3. 3. Adımda: 'Yayındaki İş İlanları' modülünden ilgili ilana başvurmaları ve 'Başvurumu Tamamla' ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

Adayların,

 1. 1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini,
 2. 2. Özgeçmişini,
 3. 3. Yurt dışında ilgili bölümlerden mezun olan adayların denklik belgelerini,

Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 30/06/2021 Çarşamba günü saat 23.59.00'a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge ve bilgi ile yapılan yahut ilan şartlarının taşınmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav:

Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan yazılı sınav ile ilgili detaylı bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir.

Mülakat:

Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

Sınav ve Mülakat Tarihi:

Sınav ve mülakat İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren detaylar adaylara daha sonradan e-posta yolu ile gönderilecektir.

PROGRAM KATILIM BURSU

 • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık 1.350 TL burs verilecektir.

Diğer Hususlar:

 1. 1. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.
 2. 2. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının [email protected] adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

SIK SORULAN SORULAR

Eğitim dili nedir?

 • Programın dili Türkçedir.

Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek?

 • Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul'daki Merkezinde gerçekleştirilecektir. İlk kademedeki eğitimler 8 hafta olmak üzere eğitimler hafta içi her gün ve günde 6 saat yürütülecektir. Programın ikinci kademesi ise 8 hafta sürecektir. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı?

 • Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek?

 • Program içeriğinin katılımcılar tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo değerlendirme yapılacaktır. Portfolyo değerlendirme; eğitimcilerin katılımcılarla ilgili geri bildirimleri, katılımcıların devam durumu, uygulamalı eğitim sürecinde Vakfın proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini içermektedir.

Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak?

 • Katılımcıların sertifika almaya hak kazanabilmesi için Portfolyo değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %80 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlaması şartı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren katılımcılara Başarı Sertifikası verilecektir.

Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı?

 • Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.