Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

22/11/2008 09:34:00
Yazdır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanı ile bünyesine katacağını ilan ettiği memurların başvuru ve sınavlarını ileri bir tarihe erteledi. Alınacak memur sayısında herhangi bir değişiklik yapılmazken, başvuru erteleme kararının KPSS sonuç belgesi asıllarının adayların ellerine ulaşmaması nedeniyle alındığı belirtildi.

Asıl belgeler adaylara ulaşmadı

Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve zabıta dairelerinde boş bulunan kadrolar için bir süre önce personel alımı yapacağını duyurmuştu. KPSS puanı ile yapılacak alımın şartları, başvuru ve sınav tarihleri de daha önce açıklanmıştı. İnternet üzerinden KPSS puanlarını öğrenen adayların, sonuç belgesi asıllarına ulaşamamaları ve il merkezlerindeki ÖSS bürolarında bulunan onay yetkisinin de genel merkeze alınması, adayların mağdur olmasına neden olacağı için Büyükşehir Belediyesi memur başvuru ve sınav tarihlerini ertelemek zorunda kaldı.

Yeni müracaat tarihleri

Alınan yeni karara göre, daha önce 15-16 Aralık 2008 tarihinde kabul edilecek olan zabıta memuru başvuruları ve 17-18 Aralık 2008 tarihinde kabul edilecek olan itfaiye memuru başvuruları ile ilgili müracaatlar, 9-13 Mart 2009 tarihlerine ertelendi. Zabıta ve itfaiye memuru alımına ilişkin müracaatlar aynı anda kabul edilecek.

Yeni sınav tarihleri

Daha önce 5-9 Ocak 2009 olarak açıklanan itfaiye memuru alımı ile ilgili sınav tarihi (hafta sonları hariç) 4-15 Mayıs 2009 tarihleri arasına ertelendi. 12-13 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilecek olan zabıta memuru ile ilgili sınav tarihi ise artık 18-20 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak. Detaylı açıklamaya ayrıca, Büyükşehir Belediyesi?nin web sitesinden de ulaşılabilecek.

Alınacak memur sayısı değişmiyor

Öte yandan alınacak memur sayısında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesine daha önce ilan edildiği gibi 50 zabıta ve 200 itfaiye memuru alınacak. Adayların belediyeye başvuru yapabilmeleri için KPSS?den en az 50 puan almaları, zabıta için başvuracak adayların 25, itfaiye için başvuracak adayların ise 30 yaşını aşmamaları şartı aranıyor.


KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN? DAN

İLK DEFA ATANACAK ZABITA MEMURU ALINACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13, 14 ve 15. maddelerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen Zabıta Memuru kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

KATEGORİ SINIFI UNVANI DERECESİ ADETİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU
1 GİH Zabıta Mem. 11 8 E-K Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu
GİH Zabıta Mem. 10 22 E-K
2 GİH Zabıta Mem. 9 3 E-K Yüksek Okul Mezunu
GİH Zabıta Mem. 8 17 E-K
T O P L A M 50 E: Erkek olmak K: Kadın olmak

Toplam: 50 adet Zabıta Memuru

ARANAN ŞARTLAR

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Son başvuru tarihi olan 13.03.2009 tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak, (13.03.1984 tarihinde veya sonraki tarihlerde doğmuş olmak.)

5- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavlarına girmiş, Lisans Mezunları (KPSS P3), (KPSS P29), (KPSS P95), (KPSS P99) sınavlarından 50 ve üzeri, Önlisans Mezunları (KPSS P93) sınavından 50 ve üzeri, Lise ve Dengi Okul Mezunları ise (KPSS P94) sınavından 50 ve üzeri puanı almış olmak gerekir.(Belirtilen puan türlerinden herhangi bir KPSS puan türüne sahip olan adaylar müracaat edebilirler.)

6-Yukarıdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lise veya Lise Dengi Meslek okulu mezunu, 2 yıllık Yüksek Okul mezunu veya 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir)

7-Zabıta Yönetmeliği?nin 13.maddesinin (b) fıkrasına belirtilen ?Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.? şartlarına uygun olmak.Boy ve kilo ölçümü müracaat sırasında Belediyemiz görevlileri tarafından yapılacaktır. Boy ve kilosu uygun olmayan adayların müracaat evrakı kabul edilmeyecektir.

8- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan. Tecilli veya askerliğini yapmış olmak. (Erkek adaylar için)

9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,

10-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak.

11 -Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.kocaeli.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi,

3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti müracaat formuna yapıştırılacak.)

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya internet çıktısı.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru süresi 09.03.2009 Pazartesi günü sabah (saat: 08.00)? de başlayacak ve 13.03.2009 Cuma günü mesai bitiminde (Saat: 17.00)? de sona erecektir. Başvurular; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait ? D?100 Karayolu Üzeri, Ordu evi karşısı, Seka Camii yanındaki Tören Ekibi Binasındaki Başvuru Bürosuna şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MÜLAKAT KONULARI

?Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

?Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

?Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

?Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

?Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME,,

1- Sınav sözlü olarak yapılacaktır

2- Memuriyete girişe esas teşkil edecek başarı notu; sözlü sınav puanının %50?si ile KPSS puanının %50?si esas alınmak suretiyle belirlenir. Başarılı olabilmek için sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır.

3-En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır,

4- Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

5- Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

5- Belirtilen kategorilerde kurumun ihtiyacı olan nitelikte sözlü mülakat sonucu yeterli puanı alamayanların yerine diğer kategorilerden sözlü sınavdan yeterli puan alanlar yerleştirilir.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü Sınav; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının Kocaeli Fuarı karşısı Carrefoursa yanı İZMİT/KOCAELİ adresinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Binasındaki sınav bürosunda 18 Mayıs 2009 Pazartesi günü saat: 08.30?da başlayacak 20 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 17.00? da sona erecektir.

Sözlü Sınava çağrılan adayların sınav yeri ve sınav giriş kartları beyan ettikleri yazışma adreslerine posta yolu ile gönderilecektir.Sınav giriş kartı ellerine ulaşmayan adaylar sınav giriş kartlarını sınav yeri olarak belirtilen adresten sınav tarihinden önce 11?12 Mayıs 2009 tarihlerin de 08.00/17.00 saatleri arasında alabilirler. Sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav sonuçları (www.kocaeli.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Bu ilan 528,513 defa okundu. 670 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?