Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

İlan Giriş : 06 Kasım 2003 21:07, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

lana ilikin grlerinizi www.memurlar.org adresinde yer alan Forum blmnde dile getirebilirsiniz.

T.C. BABAKANLIK HAZNE MSTEARLII UZMAN YARDIMCILII GR SINAVI

1- GENEL

T.C. Babakanlk Hazine Mstearlnda grevlendirilmek zere en az 4 yllk faklte veya yksek okullarn aada belirtilen blmlerini (alanlar) bitirenler ile bunlara denklii Yksek retim Kurulunca onaylanm bulunan yurt dndaki okullardan mezun olanlardan; SYM tarafndan 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snavlarna (KPSS) katlarak gerekli baar puann tutturanlar arasndan, Genel dare Hizmetleri snfndan 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak zere yarma snav ile karlarnda gsterilen saylarda ve toplam 15 adet Hazine Uzman Yardmcs alnacaktr.

ALAN DET
ktisat
5
letme
4
Hukuk
2
statistik
2
Maliye
1
Matematik
1

Mstearlk, yaplacak snavlar sonucunda ibu ilanda belirtilen sayda baarl aday bulunmad takdirde, baarl aday says kadar eleman almaya ve yukarda belirtilen adetlerde alanlar aras deiiklik yapmaya yetkilidir.

2- SINAVA GR ARTLARI

a) Birinci paragrafta belirtildii zere en az 4 yllk faklte veya yksek okullarn ktisat, letme, Maliye, Hukuk, statistik ve Matematik blmlerinden mezun olmak veya bunlara denklii Yksek retim Kurulunca onaylanm bulunan yurt dndaki okullardan mezun olmak,

b) 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde SYM tarafndan yaplan KPSS snavlarna katlm ve en az aada gsterilen baar puann alm olmak,

ALAN Puan Kodu
Alnmas Gereken En Az Puan
Hukuk
KPSSP-21 80.000
ktisat
KPSSP-22 80.000
letme
KPSSP-23 80.000
Maliye
KPSSP-24 80.000
statistik
KPSSP-25 80.000
Matematik
KPSSP-92 80.000

15-16 Kasm 2003 tarihlerinde yaplacak KPSS snavna katlacak olanlarn snav sonular SYM tarafndan ibu snavn son bavuru tarihinden sonra adaylara ulatrlabileceinden adaylarn bu snava katlmalar mmkn olamamaktadr.)

c) SYM tarafndan 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde yaplan sz konusu KPSS snavna katlm ve "yabanc dil" testinden en az 70 puan (en az 42 doru) alm olmak,

d) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen artlar tamak,

e) 31.12.2003 tarihi itibariyle 31 yandan gn almam olmak,

f) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal ile zrl bulunmamak.

3-SINAV EKL
Snav; yazl ve szl olmak zere iki aamada yaplacaktr. Snavda baarl saylabilmek iin adaylarn hem yazl, hem de szl snavdan arlkl puan hesab ile ortalama en az 70 tam puan almalar gereklidir. Ancak ortalama 70 puan alan her aday snav kazanm saylmaz.

4-SINAV KONULARI

a) Alan Bilgisi
Her aday ktisat, letme, Maliye, Hukuk, statistik ve Matematik blmlerinden birinden snava girecek ve bu blm iin hazrlanm olan sorulara (Alan Bilgisi) cevap verecektir.

b) Yabanc Dil
Adaylar, ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden snava girebilirler. Yabanc dilden-Trkeye, Trkeden-Yabanc dile tercme yaplmas ve Yabanc dilde kompozisyon yazlmas esastr.

c) Genel Kltr (Gncel, sosyal, ekonomik ve kltrel konular)

d) Genel ktisat (ktisat alan dnda snava giren adaylar iin)

Yukardaki 4 snav konusunun arlkl puanlar ise yledir:

KTSAT LETME MALYE HUKUK STATSTK MATEMATK
AlanBilgisi : %60 AlanBilgisi : %50 AlanBilgisi : %50 AlanBilgisi : %50 AlanBilgisi : %50 AlanBilgisi : %50
Yabanc Dil:%35 Yabanc Dil:%35 Yabanc Dil:%35 Yabanc Dil:%35 Yabanc Dil:%35 Yabanc Dil:%35
Genel Kltr:%5 Genel ktisat:%10 Genel ktisat:%10 Genel ktisat:%10 Genel ktisat:%10 Genel ktisat:%10
. Genel Kltr:%5 Genel Kltr:%5 Genel Kltr:%5 Genel Kltr:%5 Genel Kltr:%5

5- SINAV TARH VE YER

Yazl Snav, 6 Aralk 2003 tarihinde A.. Siyasal Bilgiler Fakltesi (Cebeci) salonlarnda saat 13:00de yaplacaktr.

Bavuru belgelerini Mstearla teslim etmi ve kendilerine herhangi bir eksiklikleri nedeniyle bavurulmam olanlar yazl snava kabul edilmi saylrlar. Bununla beraber yazl snava katlacak olan adaylarn listesi internetteki Hazine Mstearl Web sayfasnda (http://www.hazine.gov.tr) yaynlanacaktr. Adaylara bunun dnda yazl snava katlm belgesi gnderilmeyecektir.

Szl snav, 16, 17, 18, 19 Aralk 2003 tarihlerinde Hazine Mstearlnda (1. Kat, Mavi Salon) yaplacak ve her gn saat : 10:00da balayacaktr.

Yazl snav kazanarak szl snava katlmaya hak kazananlarn listesi, Hazine Mstearl Web sayfasnda ve Mstearlmz panolarnda ilan edilecektir. Kazananlara ayrca bildirimde bulunulmayacaktr.

6- KAZANANLARIN LANI

Snav; yazl ve szl blmler toplam itibariyle nihai olarak kazanan 15 adayn isimleri, Hazine Mstearl Web sayfasnda ilan edilecektir.

7- SINAVA KATILIM SINIRI

Mstearlka daha nce alm olan snavlara iki defa katlm ve gerek yazl aamasnda, gerekse szl aamasnda baarsz olmu olanlar bu snava giremezler.


8- SON BAVURU TARH

Hazine Mstearl Hazine Uzman Yardmcl Snav iin son bavuru tarihi 21 Kasm 2003 gndr. (Mesai saati bitimine kadar)


9- BAVURU BELGELER

a) Bavuru Dilekesi ( Talep Formu)

Bavuru Dilekesinde ( Talep Formunda) snava katlma talebinin dnda aadaki bilgilerin yer almas zorunludur;

Bitirdii Lise veya Dengi Okul, bitirdii Yksek Okul veya Faklte, blm, derecesi, bitirdii tarih,

Snava girecei YABANCI DL,

Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alnp- alnmad, alndysa sresi,

Mecburi hizmeti varsa, ykml bulunulan Kurum ismi, sebebi ve sresi,

Ak yazma adresi, telefon, cep telefonu numaralar, varsa E-mail adresi,
b) Kendi el yazsyla kapsaml zgemi,
c) Yksek renim Diplomasnn veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,
d) KPSS Puan belgesinin ve yabanc dil test sonucunun noter tasdikli sureti,
e) Erkek adaylar iin askerlik grevini yaptn veya en az 31.12.2003 tarihine kadar tecil ettirdiini gsterir belgenin noter tasdikli sureti,
f) Cumhuriyet Savclndan alnan Sabka Kayd belgesi,
g) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal ile zrl bulunmadn gsteren doktor veya salk kurulu raporu,
h) 4x5 ebadnda 4 adet yeni ekilmi fotoraf.


10- BAVURU EKL VE BAVURU ADRES

Bavurular, 10 uncu maddede belirtilen ve A-4 zarf ierisine konulan belgeler ile birlikte AHSEN VEYA POSTA YOLUYLA (ADEL-TAAHHTL) aadaki adrese yaplacaktr.

T.C.BABAKANLIK HAZNE MSTEARLII
PERSONEL DARES BAKANLII
(SINAV UBES)

ESKEHR YOLU NO:36
06510 BALGAT/ ANKARA


11- Snava katlan adaylar, Hazine Mstearl Snav Ynetmelii'nin 6,9/b ve 10 uncu maddelerinde yer alan srelere dair ve dier hkmlerin yerine getirildiini kabul etmi saylacaklardr.

12- BLG ALMA

bu Snavla ilgili her trl bilgi iin aadaki telefonlar aranabilir.
(0312) 212 87 60
(0312) 212 82 49
(0312) 212 88 00/1142
(0312) 212 88 00/1056
(0312) 212 88 00/1168

Hazine Mstearl Web Sayfas: http://www.hazine.gov.tr