Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

14/11/2008 12:09:00
Yazdır

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

1- Genel Şartlar

a) 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES?den (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

şartı aranır.

d) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

2- Özel Şartlar

Öğretim Görevlisi

a) Lisans düzeyinde öğretim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri ile ön lisans düzeyinde eğitim yapan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

3- Muafiyet

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında merkezi sınav (ALES),

b) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil

şartı aranmaz.

Başvuru Şekli

a) İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre başvurdukları bölüm, anabilim dalı/programı belirten dilekçelerine (adres ve telefon numarası yazılacak) aşağıda yazılı belgeleri ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. İnternet aracılığı ile başvuru kabul edilmeyecektir.

- Özgeçmiş

- Onaylı öğrenim belgesi

- Lisans transkripti

- ALES belgesi

- Yabancı Dil Belgesi

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

- Askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge

- Tecrübe belgesi (başvurduğu alandaki deneyimini gösterir onaylı belge)

- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

  Pazarlama Programı Fakültelerin İşletme Bölümünden mezun olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Muhasebe Programı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümü veya İşletme Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Yüksekokulu mezunu veya ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  İşletme Programı Fakültelerin İşletme, Ekonometri veya İstatistik Bölümü mezunu Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Çocuk Gelişimi Programı Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Fakültelerin Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği mezunu veya Eğitim programları ve Öğretimi ABD da doktora yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  İvrindi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Hemşirelik Yüksekokulu mezunu Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Yerel Yönetimler Programı Siyasal Bilgiler Fak.Uluslararası İlişkiler mezunu Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Karayolu Ulaşımı ve Trafik Programı İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü veya Bilgisayar Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri,Botanik Bölümü mezunu veya ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü veya Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümü mezunu, Piyano Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Güzel Sanatlar Fakülteleri Baskı Sanatları Bölümünde veya Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Baskı Resim alanında yüksek lisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 2 27 Kasım 2008
  Grafik Programı Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı veya Resim Bölümü mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Gemi İnşaat Programı Gemi İnşaatı veya İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Ev Cihazları Teknolojisi Programı Elektrik Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği Bölümü mezunu Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Restorasyon Programı Mimarlık Fakültesi Röleve ve Restorasyon dalı mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Tarımsal İşletmecilik Programı Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 27 Kasım 2008

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

1- Genel Şartlar

a) 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES?den (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

şartı aranır.

d) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

2- Özel Şartlar

Araştırma Görevlisi

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

b) 100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak (4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

3- Muafiyet

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında merkezi sınav (ALES),

b) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil

şartı aranmaz.

Başvuru Şekli

a) İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre başvurdukları bölüm, anabilim dalı/programı belirten dilekçelerine (adres ve telefon numarası yazılacak) aşağıda yazılı belgeleri ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. İnternet aracılığı ile başvuru kabul edilmeyecektir.

- Özgeçmiş

- Onaylı öğrenim belgesi

- Lisans transkripti

- ALES belgesi

- Yabancı Dil Belgesi

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

- Askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge

- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

  İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi mezunu Araştırma Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Haberleşme Mühendisliği mezunu Araştırma Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Eğitim Fakültesi Okul öncesi Öğretmenliği mezunu Araştırma Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Matematik veya Matematik Eğitimi mezunu olup, yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Matematik veya Matematik Eğitimi mezunu olup, ilgili Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi veya Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olup, bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış olmak. Araştırma Görevlisi 1 27 Kasım 2008
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Teorisi veya Mali İktisat alanından mezun olmak. Araştırma Görevlisi 1 27 Kasım 2008

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

1- Genel Şartlar

a) 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES?den (atama yapılacak programın lisans/ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

şartı aranır.

d) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

2- Özel Şartlar

Uzman

a) En az lisans mezunu olmak.

b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

3- Muafiyet

a) Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? in yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında merkezi sınav (ALES),

b) Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil

şartı aranmaz.

Başvuru Şekli

a) İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre başvurdukları bölüm, anabilim dalı/programı belirten dilekçelerine (adres ve telefon numarası yazılacak) aşağıda yazılı belgeleri ekleyerek ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. İnternet aracılığı ile başvuru kabul edilmeyecektir.

- Özgeçmiş

- Onaylı öğrenim belgesi

- Lisans transkripti

- ALES belgesi

- Yabancı Dil Belgesi

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

- Askerlik ile ilişiklerinin olmadığına dair belge

- Tecrübe belgesi (başvurduğu alandaki deneyimini gösterir onaylı belge)

- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

  Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunu olup Uygulamalı Jeoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araş. ve Uyg. Merk. Fen Edebiyat Fak. veya Eğitim Fak. Tarih bölümü mezunu olup Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi yada Yeniçağ Tarihi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Fizik, Fizik Eğitimi, Matematik, Matematik Eğitimi veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit.Böl.mezunu Uzman 2 27 Kasım 2008
  Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Filoloji (İngilizce, Fransızca, Almanca,İtalyanca) bölümü mezunu olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi mezunu veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Kütüphanecilik bölümü mezunu olup Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili Anabilim Dalından Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili Anabilim Dalından Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili Anabilim Dalından Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili Anabilim Dalından Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili Anabilim Dalından Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili Anabilim Dalından Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili Anabilim Dalından Uzmanlık belgesine sahip olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi Mezunu olup İlgili Anabilim Dalından Uzmanlık Belgesine sahip olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
  Tıp Fakültesi Mezunu olup İlgili Anabilim Dalından Uzmanlık Belgesine sahip olmak. Uzman 1 27 Kasım 2008
Bu ilan 28,859 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?