İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesi, son başvuru tarihi 24 mayıs 2021, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kalkınma alanında sektör tecrübesi olmak; yabancı sermaye, büyüme ve aile şirketleri üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak; doğrudan yabancı yatırımlar ve uluslararası sermaye hareketleri ile iktisadi doktrinler konularında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce dilinde ders verme yeterliliğine sahip Öğretim Üyesi 3 akademik personel alacak.
10/05/2021 01:19:00
Yazdır

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların;

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)

2. 2 Adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Sureti

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru Profesör adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (10.05.2021-24.05.2021) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet CD/USB olacak şekilde, Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 24.05.2021)

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

4193/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.