Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi, son başvuru tarihi 21 mayıs 2021, İslami İlimler Fakültesi, Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olup Arap Dili Grameri ve Endülüs Arap şiiri konularında çalışmalar yapmış Öğretim Üyesi 9 akademik personel alacak.
07/05/2021 03:09:00
Yazdır

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları bölümünü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. (Ayrıca bilimsel dosyada PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir.) Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde görev yapacaktır.)

2- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular

ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.