İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı İlanı

İstanbul Galata Üniversitesi, son başvuru tarihi 24 mayıs 2021, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik veya Hemşirelik Lisans Mezunu olup, Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapan, Öğretim Elemanı 2 akademik personel alacak.
07/05/2021 02:46:00
Yazdır

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlan Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi : 10.05.2021

Son Başvuru Tarihi : 24.05.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 01.06.2021

Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 08.06.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.06.2021

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı almış olmak gerekir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4'lük ya da 5'lik Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.)

2- YÖK Formatlı Öz Geçmiş,

3- Nüfus Cüzdanı Sureti,

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

5- Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),

6- ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),

7- Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu onaylı (Lisans / Yüksek Lisans) diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi),

8- Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

9- Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi,

10- Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarım gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

11- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.

Başvuruların, elden Üniversitemizin Personel Daire Başkanlığına veya e-posta ile ik@galata.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

4207/2/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.