Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Amasya Üniversitesi, son başvuru tarihi 20 mayıs 2021, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Doçentliğini Sosyoloji alanından almış olup, siyaset sosyolojisi, sosyal tabakalaşma, yoksulluk ve halk sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmış Öğretim Üyesi 12 akademik personel alacak.
06/05/2021 01:06:00
Yazdır

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. , 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır.

1- Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 5 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.

6- Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri

1- Başvuru dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)

2- Fotoğraf (4 adet)

3- Özgeçmiş

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (ilk defa ve açıktan atamalarda noter onaylı, kurum içi yükselme ve kurumlararası nakil atamalarında ise aslı gibidir onaylı olabilir.)

5- Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)

6- Yayın Listesi

7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışı müracaatlarda)

9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10- Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Jüri Dosyası

1- Özgeçmiş

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı gibidir onaylı)

3- Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)

4- AFPA Formu (http://afpa.amasya.edu.tr/)

5- Yayın Listesi ve Yayınlar

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR