Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi, son başvuru tarihi 18 mayıs 2021, İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak.
04/05/2021 00:41:00
Yazdır

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 04.05.2021

Son Başvuru Tarihi : 18.05.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.05.2021

Sınav Giriş Tarihi : 21.05.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.05.2021

Sonuçların Açıklanacağı

İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI

* Başvuru Dilekçesi ve Formu

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* 2 adet Fotoğraf

* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı

* Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

* Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4073/2/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.