Uşak Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

28/10/2008 09:26:00
Yazdır

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun?un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A-Genel şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ) en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B-Özel şartlar

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

b) 100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak.

c) 4?lük not sisteminin 100?lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

a)En az lisans mezunu olmak.

b)Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.

c) Yabancı dil uzman (Fransızca) kadrolarına başvurularda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)?den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Başvurma yeri ve istenen belgeler

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar http://www.usak.edu.tr/per_form.html adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, lisans transkript belgesi (resmi), ALES belgesi, KPDS veya ÜDS belgesi, varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, Nüfus Cüzdanı örneği, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, askerlik durum belgesi, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesi.

Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, http://www.usak.edu.tr/per_form.html adresinden indirilecek ?Başvuru Zarfı Kapak Formunu? zarfın üstüne yapıştırılmalı ve Uşak Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı?na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Yazışma Adresi: Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 1 Eylül Kampusü 64200 UŞAK Tel: 0 276 263 44 10-11

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik?in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi:14 Kasım 2008

Giriş Sınavı Tarihi: 17 Kasım 2008

Sınav Sonuçları İlanı: 19 Kasım 2008

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

  (İşletme Programında İstihdam Edilmek Üzere)İİBF, SBF, İşletme Fakültesi,Uyg.Bilimler Yüksekokulu Mezunu Olmak veya Muhasebe, Pazarlama, İşletme Öğretmenliği Mezunu Olmak. Öğretim Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  (Radyo ve Televizyon Yayımcılığı Programında İstihdam Edilmek Üzere)İletişim Fakültelerinin Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü veya Sosyoloji, Felsefe Mezunu Olmak ve Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Öğretim Görevlisi 2 11 Kasım 2008
  (Doğal Gaz Ist.ve Sıh. Tes. Tek. Programından İstihdam Edilmek Üzere)Makine Mühendisliğinde Belirtilen Programda Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Öğretim Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  (Elektrik Programında İstihdam Edilmek Üzere)Elektrik veya Fizik Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak. Öğretim Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  (End.Elk.Prog. İstihdam Edilmek Üzere)Mühendislik Fakültelerinin Elektronik, Bilgisayar Bölümlerinden veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik, Bilgisayar Bölümlerinden Mezun Olmak Öğretim Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  (Bankacılık ve Sigortacılık Programında İstihdam edilmek Üzere)Bankacılık, Sigortacılık Bülümlerinden Mezun Olmak veya Bu Alanda Yüksek Lisans Yapmış Olmak Öğretim Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  (İktisadi ve İdari Bilimler Programında İstihdam Edilmek Üzere)Bilg.ve Öğr.Tek.Bölümü Mezunu Olmak. Öğretim Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  (Seramik Programında İstihdam edilmek Üzere)Belirtilen Programda Lisansüstü Eğitim Yapmış Olmak Öğretim Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  Sınıf, Sosyal Bilgiler, Okul Öncesi, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Çocuk Gel.ve Eğt.Böl.Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 3 11 Kasım 2008
  Sosyal Bil. Öğr., Tarih Öğr., Coğrafya Öğr., Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Mezun Olmak. Araştırma Görevlisi 2 11 Kasım 2008
  Reh.ve Psk.Dan., Zihin Eng.Öğretmenliği, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Çocuk Gel.ve Eğt.Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 2 11 Kasım 2008
  Eğitim Bilimleri Bölümü,Sınıf, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Sosyoloji, Psikoloji, Rehb.Psk.Dan.Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  TDE, TDE Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  (Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalına Alınacaktır.)TDE, TDE Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  Coğrafya Bölümü veya Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  Coğrafya Bölümü veya Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  İstatistik Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  İktisat Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  İİBF, SBF, İşletme Fakültesi Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  İİBF, SBF, İşletme Fakültesi Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  (Yerel Yönetimler Anabilim Dalı'nda İstihdam Edilmek Üzere)Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Olmak. Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Mezunu Olmak Araştırma Görevlisi 1 11 Kasım 2008
  En az lisans mezunu olmak. Radyo TV program yayıncılığı konusunda belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl tecrübeli olmak.(Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere) Uzman 1 11 Kasım 2008
  Fransızca Öğretmenliği Bölümü Mezun Olmak (AB Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere) Uzman 1 11 Kasım 2008
26 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmayı nasıl buluyorsunuz?