İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

İstanbul Kültür Üniversitesi, son başvuru tarihi 29 nisan 2021, Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını "Eğitimde Psikolojik Hizmetler" Alanında Yapmış Olmak. "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" Alanında Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra En Az Beş Yıl Süreyle Açık Bulunan Profesörlük Kadrosu ile İlgili Bilim Alanında Çalışmış Öğretim Üyesi 2 akademik personel alacak.
15/04/2021 02:13:00
Yazdır

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Pandemi koşulları nedeniyle, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Özel Hukuk Bölümü, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı (Türkçe) Doktor Öğretim Üyesi 1 Kadro İlanımızın Başvuru Yeri/İletişim Adresi bilgisi "T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, Adres: Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu Üzeri, 34158 Bakırköy/İstanbul, Tel.: (0212) 498 41 41" olarak değiştirilmiştir.

İlgililere Duyurulur. 3115/1-1

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi : 15.04.2021

Son Başvuru Tarihi : 29.04.2021

Genel Şartlar

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

4. Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede "En az ölçütler" i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin istenen Ortak Belgeler:

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/iş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.

2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

3. Nüfus cüzdan fotokopisi,

4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak belge,

5. Resmi kuruma hitaben "adli sicil kaydı" ve "arşiv sicil kaydı" bulunmadığını gösterir e-Devletten alınacak belge,

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri veya e-Devletten alınan barkotlu belgeler,

Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

1. Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruları için ise 4 adet olarak hazırlamaları ve ilgili kadro unvanları için bilgisini belirtmiş olduğumuz adres ve ilgili makama şahsen veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir.

Evrak Teslim Adresi: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41

3115/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.