İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Arel Üniversitesi, son başvuru tarihi 29 nisan 2021, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili/Kültürü ve Edebiyatında yüksek lisans ve doktora yapmış ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Çeviribilim veya Mütercim ve Tercümanlık alanında lisans eğitimini tamamlamış olup, Çeviribilim veya Mütercim ve Tercümanlık alanında yüksek lisans yapmış Öğretim Üyesi ve Elemanı Alacak.
15/04/2021 01:59:00
Yazdır

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; - Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)

- Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi, - Yabancı dil sınav belgesi, - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri,

- Onaylı lisans Transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 1 Adet vesikalık fotoğraf, - Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları

Adres: T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İSTANBUL Başvuru Yapılacak Birim İrtibat Telefon Numaraları

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.