Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/57250/
Yazdırılma Tarihi : 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:29

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi, son başvuru tarihi 22 nisan 2021, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ve Uçak Mühendisliği konularında doktora çalışması yapmış Öğretim Üyesi 3 akademik personel alacak.
08/04/2021 03:41:00
Yazdır

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. ilgili Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi"ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik" 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Başvuru süresi, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki günün mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI

Başvuru dilekçesi (EK-1: FR-0240 Başvuru Dilekçesi)

Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,

YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası ***),

Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK denklik belgeleri) (e-Devlet kabul edilmektedir),

Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası),

AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası),

USB/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış)

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının başvuruları Fakülte/Enstitü tarafından takip edildiği için başvuru şekli hakkında, ilgili Fakülte/Enstitü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

(irtibat numarası: 0262 605 24 38)

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör Yardımcılığı'na başvuru yapmaları gerekmektedir.

EK-2: AYDEK Başvuru Dilekçesi (FR-0132)

EK-3: AYDEK Başvuru Formu (FR-0325)

(***) Başvuru evrakları başlığı altında "onaylı kopyası" istenilen belgelerin herhangi bir Resmi Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir. 3074/1-1