Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, son başvuru tarihi 22 nisan 2021, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında almış Profesör, Doçent, Doktor, Öğretim Üyesi 17 akademik personel alacak.
08/04/2021 03:14:00
Yazdır

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak adaylar hariç "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik''in 8 nci maddesi yedinci fıkrası (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde geçen koşullardan herhangi birini sağlamış olmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları bölüm/ anabilim dalını belirten dilekçe

2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 6 (altı) adet USB flash bellek

6- Doçent kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde PDF formatında 4 (dört) adet USB flash bellek

7- Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 4 (dört) adet USB flash bellek

8- Onaylı Kimlik Kartı

9- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf

10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınmalıdır.)

12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

SON BAŞVURU TARİHİ: 22 Nisan 2021 Perşembe günü mesai bitimi,

BAŞVURU ADRESİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No:37 İzmit/KOCAELİ,

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.kocaelisaglik.edu.tr

3092/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.