Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/56507/
Yazdırılma Tarihi : 10 Mayıs 2021 Pazartesi 07:15

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

OSTİM Teknik Üniversitesi, son başvuru tarihi 15 mart 2021, Grafik, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film -Animasyon, Sinema ve Televizyon, Radyo TV ve Sinema, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Sanatları, Resim, Fotoğraf Bölümü mezunu öğretim üyesi ve Elemanı 12 akademik personel alacak.
01/03/2021 01:27:00
Yazdır

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi : 01/03/2021

Son Başvuru Tarihi : 15/03/2021

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 17/03/2021

Sınav Tarihi : 18/03/2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 22/03/2021

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Tüm adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz tarafından yapılacak sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Tüm adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.